Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 1.6.2022 pod č.j. MUKK - 22805/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 76/2 v k.ú. Domašín u Klášterce nad Ohří bude při dodatečném povolení stavby " Objet pro individuální rekreaci na p.č. 76/2 v k.ú. Domašín u Klášterce nad Ohří " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění rekreačního objektu budou osazena krbová kamna ABX LAHTI II o jmenovitém výkonu 8 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 80,8 %, rozměry š842 x h634 x v1170, hmotnost 140 kg, teplota spalin 269 oC, hmotnostní průtok spalin 6,7 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1. NP obytné místnosti. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.


Vytvořeno 1.6.2022 17:02:16 | přečteno 39x | zdenek.krupicka
load