Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 10.6.2022 pod č.j. MUKK -26895/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování (neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší). Na pozemku p.p.č. 137/12 a 137/13 v k.ú. Černý Potok bude při výstavbě " Novostavba RD Černý Potok " instalován nový zdroj tepla. Rodinný dům bude vytápěn tepelným čerpadlem. Pro doplňkové vytápění bude osazena akumulační krbová vložka o jmenovitém výkonu 8 kW, palivo dřevo, účinnost 80 %, krbová vložka bude umístěna v 1. NP v denní místnosti č. 1.04. Odkouřeni bude provedeno do komína Schiedel Absolut 180 mm nad střechu objektu.

Vytvořeno 13.6.2022 9:54:07 | přečteno 323x | zdenek.krupicka
load