Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 17.6.2022 pod č.j. MUKK - 28066/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 79/243 v k.ú. Vadkovice bude při výstavbě " Rekreační chata na parcele č. 79/243, k.ú. Vadkovice " instalován nový zdroj tepla. Rekreační objekt bude vytápěn pomocí podlahových elektrických rohoží a krbovými kamny HAAS SOHN Madiera o jmenovitém výkonu 6 kW, palivo dřevo, účinnost 81,5 %, rozměry š610 x h538 x v996, hmotnost 136 kg, teplota spalin 300 oC, hmotnostní průtok spalin 5,4 g/s, krbová kamna budou umístěna v 1. NP v obývacím pokoji. Odkouřeni bude provedeno do komína 150 mm nad střechu objektu.

Provozovatel zdroje znečišťování ovzduší bude zdroj provozovat v souladu s pokyny výrobce a provádět řádnou údržbu a seřízení tak, aby byly maximálně omezeny emise znečišťujících látek.


Vytvořeno 17.6.2022 13:26:23 | přečteno 318x | zdenek.krupicka
load