Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 23.6.2022 pod č.j. MUKK - 28938/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 396/33, 396/42, 396/43, 396/95, 396/96, 396/196, 396/198 v k.ú. Loučná pod Klínovcem bude při dodatečném povolení stavby " Bytový dům o osmi bytových jednotkách  " instalován nový zdroj tepla. Pro vytápění bytového domu budou v suterénu osazeny dva teplovodní plynové kotle Buderus GB 172-24, o jmenovitém výkonu 24 kW, palivo zemní plyn, normovaný stupeň využití 109 %, rozměry š600 x h482 x v943, hmotnost 78 kg. Odtah spalin bude proveden turbo odkouřením po stěně skrz střechu. Doplňkovým zdrojem tepla bytů bude krbová vložka Hass+Sohn Adonis II o jmenovitém výkonu 8 kW, palivo dřevo, účinnost spalování 80,3 %, rozměry š781 x h455 x v1282, hmotnost 148 kg. Odkouřeni bude provedeno do komína Schiedel Absolut-ABS 16L16 nad střechu objektu.


Vytvořeno 27.6.2022 9:42:37 | přečteno 121x | zdenek.krupicka
load