Evidence přepravy nebezpečných odpadů

· Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. (§24, §40)

· Vyhláška č. 383/2001 Sb. (§25, Příloha č. 26)


EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ:

· Povinnost vyplývá z § 24 zákona o odpadech.

· Evidencí se rozumí zakládání dokladů souvisejících s přepravou nejméně po dobu 3 let. Povinnost uchovávat doklady se týká i přepravy ostatních odpadů.

· Evidenci musí vést subjekt zúčastněný na přepravě (odesilatel, dopravce, příjemce).

OHLAŠOVÁNÍ PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

· Ohlašování se provádí elektronicky prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností – ISPOP (www.ispop.cz), resp. přes jeho subsystém SEPNO – Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů.

· V roce 2017 se přeprava nebezpečných odpadů neohlašuje, protože SEPNO není dostupné a postupuje se podle § 40 odst. 8. Odesilatel vyplní ohlašovací list podle přílohy č. 26 a jeden potvrzený si ponechá. Druhý si ponechá příjemce. Pokud je dopravcem třetí subjekt, pak si i on musí ponechat jeden doklad pro svou evidenci.

· MŽP vydá do konce roku 2017 sdělení, kterým upřesní zpětné ohlášení přepravy nebezpečných odpadů za rok 2017. Tuto povinnost má dle § 40 odst. 8 příjemce.

· Od 1. 1. 2018 bude spuštěn plný provoz systému SEPNO (viz informace na www.ispop.cz).

· Proces ohlašování je uveden v zákoně o odpadech v § 40 odst. 1 až 5.

· Pokud přeprava NO nepřesáhne areál provozovny, pak se neohlašuje.

· Pokud je odesilatelem fyzická nepodnikající osoba (občan), pak se přeprava také neohlašuje.

· Za informace zaslané do SEPNO zodpovídá ohlašovatel. Tím je primárně odesilatel, ale může jím být dle zákona i příjemce.

· Ohlásit přepravu nebezpečných odpadů je nutné před jejím zahájením.

· Ohlašovatel musí ohlášené údaje do 3 pracovních dnů od data ukončení přepravy upravit, pokud neodpovídají skutečnosti.

· Příjemce musí do 3 pracovních dnů od data ukončení přepravy potvrdit přijetí nebezpečných odpadů.

SYSTÉM SEPNO

· Slouží pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.

· Je součástí systému ISPOP (www.ispop.cz).

· Přihlášení do SEPNO je možné pod stejnými přístupovými údaji (jméno a heslo) jako do systému ISPOP.

· Přihlášený subjekt uvidí ve svém účtu ohlašovací listy, na kterých je uveden jako odesilatel nebo jako příjemce.

· V systému SEPNO je možné ohlašovací list vytvořit, vytisknout, upravit, potvrdit.

· Systém SEPNO umožňuje ohlašování také prostřednictvím tzv. Webových služeb a datového standardu. Pokud tedy využíváte specializované programy např. pro evidenci odpadů a přepravy nebezpečných odpadů (EVI 8, SKLAD Odpadů 8 atp.), pak pro ohlašování přepravy NO můžete využít po dohodě s dodavateli i tyto programy – informace viz např. www.inisoft.cz/olpno.

Vytvořil Petr Grusman - INISOFT s.r.o., www.inisoft.cz


Vytvořeno 14.11.2019 14:18:15 | přečteno 148x | tana
load