Revitalizace objektu Slovan

Revitalizace Slovan
Zadávací podklady pro zpracování architektonické studie

Prioritním záměrem investora je přestavba (konverze) objektu občanské vybavenosti na bytový dům v ploše části B (budova na pozemku par.č. 1856/1) obsahující primárně nájemní startovací byty, doplněné atraktivnějšími nájemními byty, byty pro osoby se sníženou schopností pohybu a bytem správce. Možností, nikoliv podmínkou, je umístit v objektu (byť v menší míře) i komerční plochy pro maloobchod a služby. Součástí návrhu je rovněž vypořádání odpovídajícího počtu parkovacích stání v řešeném území.

Dále je předmětem návrhu i veřejné prostranství před budovou a navazující plochy v zadní části objektu a u zásobovacích ramp. Veřejné prostranství by mělo být kultivováno, nicméně by měl návrh zohledňovat zcela specifické podmínky v této části města (shromažďování osob a hluk v místě laviček, markýz budov či průchodů budovami, devastace zeleně ať už cílené nebo tím, že značné množství obyvatel nerozlišuje plochy záhonu a chodníku). Preferováno je zachování plochy mezi budovou a ulicí Chomutovská jako veřejné prostranství, ale nelze vyloučit i model s uzavřením dílčí části parteru v nočních hodinách.

Požadavky na řešení jsou následující:
- Urbanistický návrh zástavby řešeného území bytovým domem s ohledem na okolní zástavbu, potřeby města (specifikováno níže)
- Základní koncept stavebně – technického a konstrukčního řešení objektu
- Základní koncept technického vybavení objektu

Specifikace požadavků objednatele (předpoklady podlažnosti budovy, počtu bytů) jsou následující:
- podlažnost objektu: maximálně 8 nadzemních podlaží
- předpokládaný počet bytů: 35-40

Orientační předpokládaná výměra a zastoupení jednotek:
startovací byty 1+KK do 35 m2 do cca 10%
startovací byty 2+KK do 55 m2 do cca 50%
„nadstandardní“ byty 3+KK do 75 m2 do cca 30 %
minimálně 2 byty pro handicapované osoby a byt správce tj. cca 10 %

Není záměrem města realizovat čisté sociální bydlení. Úroveň standardu bytů by měla do lokality vrátit střední třídu obyvatelstva resp. zabránit jejímu postupnému odlivu.

U návrhu se očekává začlenění budovy do stávajícího urbanismu města a respektování architektury sídliště, jakkoli je toto složité s ohledem na stávající stav budovy.

Zadavatel preferuje využití stávající budovy, ale připouští i částečné, případně i celkové odbourání stávajícího objektu. V tomto případě je však nutno reflektovat dopad do ekonomiky záměru a v návrhu tento záměr dostatečně zohlednit a zdůvodnit! Pro návrh a umístění objektu tedy není limitní umístění v obrysu stávající budovy.

ikona souboruZápis z jednání hodnotící komise k posouzení architektonických studií na akci „Revitalizace objektu Slovan“Prezentace architektonických studií architektonických kanceláří:
  • MAAT - Ing. arch. Mária Maninová, IČ 71088148, Slezská 2130/107, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
  • PRO-STORY s.r.o., IČ 03642011, Papírnická 2809/10, Východní předměstí, 326 00 Plzeň
  • Ing. arch. MgA. Uhlík Petr, IČ 65013301, Seifertova 994/27, 130 00 Praha - Žižkov
  • Studio acht, spol. s r.o., IČ 25119966, Za zámečkem 746/3, Jinonice, 158 00 Praha 5
  • ABM architekti, s.r.o., IČ 25606026, Masarykovo nábřeží 22, 110 00 Praha 1 


ABM architekti, s.r.o., IČ 25606026, Masarykovo nábřeží 22, 110 00 Praha 1

2.3.2021 15:16:17 | přečteno 745x | jindrich.rebec | Celý článek
 
Vytvořeno 2.3.2021 15:14:10 | přečteno 1143x | jindrich.rebec
load