Odbor životního prostředí

Vedoucí odboru - Ing. Jiří Frajt

  • státní správa lesů, myslivost a rybářství (lovecké a rybářské lístky,honitby)
  • odpadové hospodářství, ochrana přírody
  • vodní hospodářství a zemědělství (vodoprávní povolení)
  • ochrana zemědělského půdního fondu (odnímání pozemků,registrace zemědělských podnikatelů)
  • ochrana ovzduší
  • rostlinolékařská péče
  • ochrana zvířat proti týrání

JménoFunkceKontaktE-mail

Odbor životního prostředí (ŽP)

Ing. Jiří FrajtVedoucí Odboru životního prostředí+420 474 319 553jiri.frajt@mesto-kadan.cz
Ing. Zdeněk KrupičkaZástupce vedoucího odboru, ochrana ovzduší­, státní správa lesů+420 474 319 561zdenek.krupicka@mesto-kadan.cz
Václav BroučekMyslivost, odpadové hospodářství a správa městských lesů, lovecké lístky+420 474 319 560vaclav.broucek@mesto-kadan.cz
Ing. Miroslav JancákSpráva veřejné zeleně a zábory, deratizace+420 474 319 557miroslav.jancak@mesto-kadan.cz
Eliška Slavíková, DiS.Vodní hospodářství, ochrana vod, ochrana zemědělského půdního fondu+420 474 319 559eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Ing. Petr ČermákOchrana přírody a krajiny, rybářské lístky (zástup)+420 474 319 556petr.cermak@mesto-kadan.cz
Bc. Petra ČernochováVodní hospodářství, ochrana vod+420 474 319 558petra.cernochova@mesto-kadan.cz
Dana FialováE.I.A, odpadové hospodářství, administrativa+420 474 319 552dana.fialova@mesto-kadan.cz
Romana LeváAdministrativa, týrání zvířat, odpadové hospodářství města, vydávání rybářských lístků+420 474 319 557romana.leva@mesto-kadan.cz
Bc. Jitka Žáková, DiS.Vodní­ hospodářství­, ochrana vod, samospráva, vodní stavby+420 474 319 559jitka.zakova@mesto-kadan.cz
Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruZábor v zeleně58.52 KB .pdf
ikona souboruSPRÁVCI ZELENĚ V KADANI1.14 MB .pdf
ikona souboruMANAGEMENT ZELENĚ V KADANI V ROCE 20192.37 MB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu298.23 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění304.05 KB .pdf
ikona souboruŽádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod238.24 KB .pdf
ikona souboruŽádost o vyjádření297.35 KB .pdf
ikona souboruoznámení kácení dřevin rostoucích mimo les dle ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.164 KB .doc
ikona souboruŽádost o povolení odběru ornice24.5 KB .doc
ikona souboruŽádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu31.29 KB .docx
ikona souboruNávrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu384.77 KB .pdf
ikona souboruŽádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)384.81 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.165.5 KB .doc
ikona souboruŽádost o vydání společného povolení0 Bytes .docx
ikona souboruVolný pohyb psů po Kadani - mapa742.55 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému odběru vodnímu dílu potřebnému k takovému289.65 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu307.86 KB .pdf
ikona souboruŽádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení316.43 KB .pdf
ikona souboruŽádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu470.38 KB .pdf
ikona souboruŽádost o odchylný postup při ochraně ptactva162.5 KB .doc
ikona souboruŽádost rozhodnutí v pochybnostech na zemědělském půdním fondu18.01 KB .docx
ikona souboruDětská hřiště v Kadani - mapa518.38 KB .pdf
ikona souboruOhlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel311.38 KB .pdf
ikona souboruŽádost o stavební povolení k vodním dílům386.67 KB .pdf
ikona souboruŽádost o závazné stanovisko k zalesnění nad 0,5 ha165 KB .doc
ikona souboruŽádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu339.32 KB .pdf
ikona souboruŽádost o vyjádření22.69 KB .doc
ikona souboruOhlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav279.07 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních podzemních vod do vod nebo o jeho změnu331.53 KB .pdf
ikona souboruŽádost o udělení souhlasu269.84 KB .pdf
ikona souboruŽádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu373.13 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny164 KB .doc
ikona souboruoznámení kácení dřevin rostoucích mimo les165 KB .doc
ikona souboruPokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les27 KB .doc
ikona souboruŽádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu311.32 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění309.32 KB .pdf
ikona souboruŽádost o schválení manipulačního řádu vodního díla270.45 KB .pdf
ikona souboruŽádost o závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu162.5 KB .doc
ikona souboruŽádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl424.52 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu304.54 KB .pdf
ikona souboruŽádost o vydání loveckého lístku27.45 KB .doc
ikona souboruŽádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu447.15 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod látky s obsahem zvlášť nebezpečné závadné do kanalizace nebo o jeho změnu395.77 KB .pdf
ikona souboruNávrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu403.53 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny162.5 KB .doc
ikona souboruŽádost o vydání rybářského lístku.0 Bytes .pdf
ikona souboruSprávci zeleně v Kadani - mapa743.67 KB .pdf
ikona souboruŽádost o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku165 KB .doc
ikona souboruLokality pro výsadbu stromů v Kadani511.26 KB .pdf
Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruZábor v zeleně58.52 KB .pdf
ikona souboruSPRÁVCI ZELENĚ V KADANI1.14 MB .pdf
ikona souboruMANAGEMENT ZELENĚ V KADANI V ROCE 20192.37 MB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu298.23 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění304.05 KB .pdf
ikona souboruŽádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod238.24 KB .pdf
ikona souboruŽádost o vyjádření297.35 KB .pdf
ikona souboruoznámení kácení dřevin rostoucích mimo les dle ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.164 KB .doc
ikona souboruŽádost o povolení odběru ornice24.5 KB .doc
ikona souboruŽádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu31.29 KB .docx
ikona souboruNávrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu384.77 KB .pdf
ikona souboruŽádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)384.81 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.165.5 KB .doc
ikona souboruŽádost o vydání společného povolení0 Bytes .docx
ikona souboruVolný pohyb psů po Kadani - mapa742.55 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému odběru vodnímu dílu potřebnému k takovému289.65 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu307.86 KB .pdf
ikona souboruŽádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení316.43 KB .pdf
ikona souboruŽádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu470.38 KB .pdf
ikona souboruŽádost o odchylný postup při ochraně ptactva162.5 KB .doc
ikona souboruŽádost rozhodnutí v pochybnostech na zemědělském půdním fondu18.01 KB .docx
ikona souboruDětská hřiště v Kadani - mapa518.38 KB .pdf
ikona souboruOhlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel311.38 KB .pdf
ikona souboruŽádost o stavební povolení k vodním dílům386.67 KB .pdf
ikona souboruŽádost o závazné stanovisko k zalesnění nad 0,5 ha165 KB .doc
ikona souboruŽádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu339.32 KB .pdf
ikona souboruŽádost o vyjádření22.69 KB .doc
ikona souboruOhlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav279.07 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních podzemních vod do vod nebo o jeho změnu331.53 KB .pdf
ikona souboruŽádost o udělení souhlasu269.84 KB .pdf
ikona souboruŽádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu373.13 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny164 KB .doc
ikona souboruoznámení kácení dřevin rostoucích mimo les165 KB .doc
ikona souboruPokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les27 KB .doc
ikona souboruŽádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu311.32 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění309.32 KB .pdf
ikona souboruŽádost o schválení manipulačního řádu vodního díla270.45 KB .pdf
ikona souboruŽádost o závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu162.5 KB .doc
ikona souboruŽádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl424.52 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu304.54 KB .pdf
ikona souboruŽádost o vydání loveckého lístku27.45 KB .doc
ikona souboruŽádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu447.15 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení k vypouštění odpadních vod látky s obsahem zvlášť nebezpečné závadné do kanalizace nebo o jeho změnu395.77 KB .pdf
ikona souboruNávrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu403.53 KB .pdf
ikona souboruŽádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny162.5 KB .doc
ikona souboruŽádost o vydání rybářského lístku.0 Bytes .pdf
ikona souboruSprávci zeleně v Kadani - mapa743.67 KB .pdf
ikona souboruŽádost o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku165 KB .doc
ikona souboruLokality pro výsadbu stromů v Kadani511.26 KB .pdf

Odpadové hospodářství

19.11.2019 13:23:44 | přečteno 844x | tana | Celý článek
 
Vytvořeno 19.6.2003 22:00:00 | přečteno 3669x | tana
load