Podnikatel

Datová schránka

Web města   DS
15.11.2022 10:57:23 | přečteno 1980x | jindrich.rebec | Celý článek
 

Dotační program pro rok 2022

kalkulačka ikona
7.10.2021 13:06:43 | přečteno 1075x | jindrich.rebec | Celý článek
 

Základní informace pro podnikání

- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

- nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností

17.10.2019 11:06:29 | přečteno 1512x | ernest | Celý článek
 

Prodej elektronických cigaret

Živnostenské oprávnění potřebné k prodeji e-liquidů (tekuté náplně do elektronických cigaret, dále jen "e-cigarety") a setů e-cigaret s e-liquidy se odvíjí od obsahu nikotinu v té dané náplni, který určuje, zda jde o látku zdraví škodlivou (značí se Xn), toxickou (značí se T), a nebo silně toxickou (značí se T+). Tento obsah je udáván v tzv. hmotnostních procentech podle vyhlášky č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí.

17.10.2019 13:30:49 | přečteno 1243x | ernest | Celý článek
 

Živnostenská kontrola

Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese.
3.2.2016 12:39:43 | přečteno 1145x | ernest | Celý článek
 

Informace obecního živnostenského úřadu o výsledcích kontrol

24.2.2020 13:49:59 | přečteno 506x | jindrich.rebec | Celý článek
 

Informace pro podnikatele o navýšení rozpočtu na dotační program

Dne 27. 6.2019 byl na 4. zasedání zastupitelstva města Kadaně navýšen o 500.000 Kč rozpočet na „Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu inovativního podnikání pro rok 2019“.
8.7.2019 15:50:48 | přečteno 672x | ernest | Celý článek
 
load