Informace obecního živnostenského úřadu o výsledcích kontrol za rok 2018

Obecní živnostenský úřad provedl v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018:

Informace o výsledcích kontrol

Obecní živnostenský úřad provedl v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018:
- 300 kontrol zaměřených na dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
- 24 kontrol zaměřených na dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
- 15 kontrol zaměřených na dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Počet kontrol podle subjektů:
-u právnických osob bylo provedeno 47 kontrol-u fyzických osob bylo provedeno 253 kontrol

Sankce:
Za zjištěná porušení byly uloženy pokuty:
- v blokovém řízení bylo uloženo celkem 71 pokut v celkové výši 98. 300,- Kč, z toho 22 pokut právnickým osobám ve výši 52.100,- Kč a 49 pokut fyzickým osobám ve výši 46.200,- Kč
- ve správním řízení bylo uloženo celkem 68 pokut ve výši 254.100,- Kč. 


Podnikatelé nejčastěji porušovali následující ustanovení živnostenského zákona (ŽZ) a zákona o ochraně spotřebitele (OS):

§17 odst. 3 ŽZ – neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně předem živnostenskému úřadu

§ 31 odst. 2 ŽZ – sídlo nebylo viditelně označeno

§ 17 odst. 7, 8a), 8b) ŽZ – provozovna nebyla trvale a zvenčí viditelně označena 

§ 17 odst. 9 ŽZ – podnikatel předem na vhodném a zvenčí viditelném místě neoznačil počátek a konec uzavření provozovny

§ 61 odst. 3 písm. b), c) ŽZ – provozování činnosti fyzickou osobou, která je předmětem živnosti ohlašovací řemeslné, bez živnostenského oprávnění

§ 12 OS – prodávající neinformoval v souladu s cenovými předpisy spotřebitele o ceně prodávaných výrobků zřetelným označením výrobku cenou a informaci o ceně výrobků či služeb jinak vhodně nezpřístupnilZaměření kontrol:
V tomto roce se jednalo o provádění běžných kontrol živností volných, vázaných, řemeslných a koncesovaných, zvláště u fyzických a právnických osob, u kterých po dobu trvání živnostenského oprávnění nebyla provedena žádná kontrola. V roce 2018 kontrolní pracovnice provedly 7 nočních kontrol se zaměřením na provozování hostinské činnosti ve spolupráci s příslušníky Městské policie Kadaň a Městské policie Klášterec nad Ohří. Ve spolupráci s inspektory České obchodní inspekce Ústí nad Labem bylo provedeno 16 kontrol podnikatelů v našem správním obvodu. Na základě podnětů občanů bylo provedeno 15 kontrol podnikatelů.


Zpracovala: 
Hana Baxa Mašková
vedoucí obecního živnostenského úřadu
Vytvořeno 24.2.2020 13:48:06 | přečteno 252x | jindrich.rebec
load