Informace obecního živnostenského úřadu o výsledcích kontrol za rok 2021

Informace o výsledcích kontrol

Obecní živnostenský úřad v Kadani provedl v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021:

 • 41 kontrol zaměřených na dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • 2 kontroly zaměřené na dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;
 • 1 kontrola zaměřená na dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Počet kontrol podle subjektů:

 • u právnických osob byly provedeny 4 kontroly;
 • u fyzických osob bylo provedeno 37 kontrol.

Sankce:

Za zjištěné spáchané přestupky byly uloženy pokuty:

 • příkazem na místě bylo uloženo 27 pokut v celkové výši 12 400 Kč, 2 pokuty právnickým osobám ve výši 700 Kč, 25 pokut fyzickým osobám ve výši 11 700 Kč
 • v přestupkovém řízení bylo uloženo 39 pokut v celkové výši 121 000 Kč

Mezi nejčastěji spáchané přestupky patří následující zjištění:

Přestupky podle živnostenského zákona:

 • § 11 odst. 5 neoznámí živnostenskému úřadu ustanovení odpovědného zástupce – 1 případ
 • § 17 odst. 3 neoznámení předem živnostenskému úřadu zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně – 8 případů
 • § 17 odst. 7, 8 provozovna nebyla trvale zvenčí viditelně označena – 1 případ
 • § 31 odst. 2 neoznačení sídla – 50 případů
 • § 49 odst. 1 neoznámí živnostenskému úřadu ve stanovené lhůtě změny – 3 případy
 • § 63 odst. 1 písm. b) provozování činnosti, která je předmětem živnosti volné, řemeslné, vázané nebo koncesované, bez živnostenského oprávnění – 1 případ

Za nesoučinnost při kontrole ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, byly uloženy 3 pokuty ve výši 10 000 Kč.

Zaměření kontrol:

Provedené kontroly se týkají živností volných, řemeslných, vázaných, koncesovaných a těch podnikatelů, u kterých po dobu trvání živnostenského oprávnění nebyla kontrola provedena.

V roce 2021 kontrolní pracovnice neprovedly žádnou noční kontrolu zaměřenou na provozování hostinské činnosti ve spolupráci s Městskou policií Kadaň. Ve spolupráci s inspektory České obchodní inspekce nebyly provedeny žádné kontroly z důvodu vyhlášeného nouzového stavu.

Na základě obdržených podnětů bylo provedeno v roce 2021 celkem 12 kontrol podnikatelů.

Zpracovala: Ing. Jitka Malá, vedoucí živnostenského úřadu


Vytvořeno 31.1.2022 10:04:52 | přečteno 310x | jindrich.rebec
load