Informace obecního živnostenského úřadu o výsledcích kontrol za rok 2022

Informace o výsledcích kontrol za rok 2022

 

Obecní živnostenský úřad v Kadani provedl v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022:

 • 250 kontrol zaměřených na dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 19 kontrol zaměřených na dodržování zákona č 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • 12 kontrol zaměřených na dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů


Počet kontrol podle subjektů:

 • u právnických osob bylo provedeno 13 kontrol;
 • u fyzických osob bylo provedeno 229 kontrol.


Sankce:

Za zjištěné spáchané přestupky byly uloženy pokuty:

 • příkazem na místě bylo uloženo 40 pokut v celkové výši 60 600 Kč, 12 pokut právnickým osobám ve výši 27 800 Kč, 28 pokut fyzickým osobám ve výši 32 800 Kč;
 • v přestupkovém řízení bylo uloženo 45 pokut v celkové výši 155 500 Kč.

Mezi nejčastěji spáchané přestupky patří následující zjištění:


Přestupky podle živnostenského zákona:

 • § 11 odst. 5 neoznámí živnostenskému úřadu ustanovení odpovědného zástupce - 1 případ
 • § 17 odst. 3 neoznámí předem živnostenskému úřadu zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně -  8 případů
 • § 17 odst. 7, 8, 9 provozovna nebyla trvale a zvenčí viditelně označena - 28 případů
 • § 31 odst. 2 neoznačení sídla - 15 případů
 • § 31 odst. 12 pokračování v provozování živnosti při přerušení živnosti - 1 případ
 • § 61 odst. 3 písm. a), b) provozování činnosti, která je předmětem živnosti volné, řemeslné nebo vázané bez živnostenského oprávnění - 3 případy
 • § 63 odst. 1 písm. c) provozování činnosti, která je předmětem živnosti koncesované bez živnostenského oprávnění - 1 případ


Přestupky podle zákona o ochraně spotřebitele:

 • § 10 odst. 1 písm. a), § 11 odst. 1, § 12 prodej výrobků bez označení, cenou a informací v českém jazyce - 1 případ


Za nesoučinnost při kontrole ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, bylo uloženo 8 pokut ve výši 24 000 Kč.


Zaměření kontrol:

Provedené kontroly se týkají živností volných, řemeslných, vázaných, koncesovaných a těch podnikatelů, u kterých po dobu trvání živnostenského oprávnění nebyla kontrola provedena.

Ve spolupráci s inspektory České obchodní inspekce bylo provedeno 10 kontrol.

Na základě obdržených podnětů bylo provedeno v roce 2022 celkem 7 kontrol podnikatelů.


Zpracovala: Ing. Jitka Malá, vedoucí obecního živnostenského úřadu

Vytvořeno 2.1.2023 12:38:44 | přečteno 34x | jitka.mala
load