Živnostenská kontrola

Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese.

Živnostenská kontrola

Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese.

Živnostenské úřady kontrolují dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu, pokud  porušení  těchto  povinností zjistí při výkonu své jiné působnosti, dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně a dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně. Zjistí-li, že došlo k porušení povinnosti nebo porušení zákazu, sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci spotřební daně.

Související zákony:

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.  379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.

Kontrola provozovny je zaměřená na – označení provozovny; - oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně předem; - zda je provozovna způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon); - označení zboží cenami; - české návody u písemných informací; - náležitosti dokladů, které jsou vydávány na žádost zákazníka.

V provozovně, kde je provozovaná ohlašovací živnost řemeslná s předmětem podnikání „Hostinská činnost“ – označení provozovny jako místa, kde je kouření zakázáno nebo povoleno a zákazovou grafickou značkou o zákazu prodeje alkoholických a tabákových výrobků osobám mladším 18 let.

Dotazy k problematice kontroly zodpoví:

Ing. Jitka Malá, e.mail: jitka.mala@mesto-kadan.cz; tel.: 474 319 632 Vytvořeno 3.2.2016 12:39:43 | přečteno 1146x | ernest
load