Volba prezidenta České republiky


Přílohy:

ikona souboruŽádost o vydání voličského průkazu

ikona souboruStanovení počtu členů OVK

ikona souboruPřehled volebních okrsků v Kadani

Oznámení o době a místě volby prezidenta republiky

Telefonní kontakty do volebních místností v Kadani a spádových obcíKonání voleb:

Pátek 13. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hod

Sobota 14. ledna 2023 od 8.00 do 14.00 hod

 

Případné 2. kolo

Pátek 27. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hod

Sobota 28. ledna 2023 od 8.00 do 14.00 hod

 

Právo volit:

Občan České republiky, který aspoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Platí i v případě konání 2. kola volby prezidenta.

 

Možnost hlasovat na voličský průkaz:

Volič, který se v době konání volby prezidenta nebude zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého bydliště, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území ČR nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

 

Žádosti o vydání voličského průkazu:

Nejpozději do 6. ledna 2023

  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (Při ověření podpisu u správních úřadů, lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kdy od poplatku jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva)

– Městský úřad Kadaň, evidence obyvatel, Mírové náměstí 1, 432 01  Kadaň

  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

– uaybdrx

 

Nejpozději do 11. ledna 2023

  • osobně – písemná žádost není vyžadována, žadatel se prokáže platným občanským průkazem

– Městský úřad Kadaň, evidence obyvatel – pí Otradovcová, Jana Švermy 21,

  432 01  Kadaň


pro případné 2. kolo nejpozději do 20. ledna 2023

  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (Při ověření podpisu u správních úřadů, lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kdy od poplatku jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva)

– Městský úřad Kadaň, evidence obyvatel, Mírové náměstí 1, 432 01  Kadaň

 

pro případné 2. kolo nejpozději do 25. ledna 2023

  • osobně – písemná žádost není vyžadována, žadatel se prokáže platným občanským průkazem

– Městský úřad Kadaň, evidence obyvatel – pí Otradovcová, Jana Švermy 21,

  432 01  Kadaň

 

Pokud volič v žádosti neuvede pro které kolo voleb voličský průkaz žádá, budou mu vystaveny voličské průkazy pro obě kola.

 

Vydání voličského průkazu (Městský úřad Kadaň bude vydávat VP od 29.12.2022)

  • osobně voliči

  • osobně osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče

  • doručením voliči do vlastních rukou

 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vystavit duplikát !!!

 


Vytvořeno 15.11.2022 15:13:26 | přečteno 194x | jindrich.rebec
load