Revitalizace parkánů

Cílem projektu je vytvoření ucelenou soustavu vzájemně na sebe navazujících prostorů s parkovou úpravou podél městských hradeb. Záměrem projektu je oživení prostorů mezi hradbami, vrátit jím  jejich jedinečnost, využít potenciál pro zelené zázemí a naplno je uplatnit do života města.

.auto-style1 { text-decoration: underline; }

Cílem projektu je vytvoření ucelenou soustavu vzájemně na sebe navazujících prostorů s parkovou úpravou podél městských hradeb. Záměrem projektu je oživení prostorů mezi hradbami, vrátit jím  jejich jedinečnost, využít potenciál pro zelené zázemí a naplno je uplatnit do života města.

Revitalizace parkánů

- průvodní zpráva ikona souboru(ke stažení v PDF)

- souhrnná technická zpráva ikona souboru(ke stažení v PDF)

- situační výkresy :
- C1 širší vztahy (ikona souboruke stažení v PDF)
- C2 celková (ikona souboruke stažení v PDF)
- C3 koordinační (ikona souboruke stažení v PDF)

- dokumentace (ikona souboruke stažení v ZIP)


Studie úpravy hradebního okruhu v Kadani

- průvodní zpráva (ikona souboruke stažení v PDF)

- paré (ikona souboruke stažení v PDF)


Na Revitalizaci parkánů segmentu 3 + 4 (nad Kotvou) pokračují stavební práce, které představují zejména odstranění betonových chodníčků, výkopy pro kanalizaci – odvodnění ploch. Při výkopech byly archeology objeveny základy a dokonce sklep pozdější zástavby. Překvapivý objev je však zdivo dvou bašt, které se stavbou nesmí v žádném případě přerušit a proto budeme hledat nové řešení pro odvod vody z plochy parkánů.
V rámci akce byla vyměněna betonová dlažba v ulici Říční, štětové povrchy v tzv. Kaštance. Podél zídky vzniklé v 80. tých letech byly osazeny čedičové šlapáky. Dále bylo zatím předlážděno parkoviště před hradem, respektující vodní příkop. Práce probíhají dle možností s ohledem na klimatické podmínky a archeologické průzkumy. Na přiložené fotografii je vidět perfektně dochované zdivo objevené bašty, kterou architekt bude respektovat při realizaci definitivních povrchových úprav plochy parkánu.


load