úřední deska - nová

Vyhledat oznámení
kalendář
kalendář
Číslo jednací Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
MUKK/36343/2022 12.8.2022-26.8.2022 EÚ Praha 3 – Dražební vyhláška – Lenka Dimitrova, Matey Dimitrov Dimitrov Exekutorský úřad Dražební vyhláška
MUKK/36180/2022 11.8.2022-25.8.2022 ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o plánované odstávce elektrické energie – Kadaň ČEZ Distribuce, a.s. Oznámení
ODPK-34530/2022/Slu 10.8.2022-24.8.2022 MÚ – odbor dopravy – oznámení o opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu – konání akce „CÍSAŘSKÝ DEN" MÚ - odbor dopravy Opatření obecné povahy
MUKK/35924/2022 10.8.2022-24.8.2022 MPSV formulář na Czech POINT – jednorázový příspěvek na dítě Ministerstvo práce a sociálních věcí Oznámení
MUKK/35879/2022 10.8.2022-24.8.2022 Oznámení o vyhlášení el. aukce a žádost o zveřejnění aukční vyhlášky na úřední desce – Kadaň, č.p. 1122 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Oznámení
9.8.2022-23.8.2022 ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o plánované odstávce elektrické energie – Kadaň ČEZ Distribuce, a.s. Oznámení
MUKK/35701/2022 9.8.2022-23.8.2022 EÚ Plzeň – Dražební vyhláška – Štěpánka Bartoníčková, Margita Bartoníčková, Pavel Bartuněk Exekutorský úřad Dražební vyhláška
ODPK-26604/2022/Slu 9.8.2022-23.8.2022 MÚ – odbor dopravy – oznámení o návrhu opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu – Vilémov u Kadaně MÚ - odbor dopravy Opatření obecné povahy
MUKK/35527/2022 8.8.2022-22.8.2022 SČvK - Oznámení o rekonstrukci vodovodního řadu Kadaň - Vrchlického Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Oznámení
MUKK/35568/2022 8.8.2022-22.8.2022 ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o plánované odstávce elektrické energie – část obce Kadaňská Jeseň 29.8.2022 ČEZ Distribuce, a.s. Oznámení
ODPK-32852/2022/Slu 8.8.2022-22.8.2022 MÚ – odbor dopravy – oznámení o návrhu opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu - ul. Nerudova v Kadani MÚ - odbor dopravy Veřejná vyhláška
8.8.2022-22.8.2022 Volební okrsky – oznámení o počtu a sídel volebních okrsků Město Kadaň Oznámení
ODPK-34344/2022/Slu 5.8.2022-22.8.2022 MÚ - odbor dopravy - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Sadová v Klášterci nad Ohří MÚ - odbor dopravy Veřejná vyhláška
ODPK - 35032/2022 /Slu 5.8.2022-22.8.2022 MÚ - odbor dopravy - opatření obecné povahy - veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu - obec Račetice MÚ - odbor dopravy Opatření obecné povahy
MUKK/35452/2022 5.8.2022-31.10.2022 MÚ - odbor životního prostředí - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Zákaz odběru povrchových vod MÚ - odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
MUKK/35105/2022 4.8.2022-22.8.2022 MÚ - odbor životního prostředí - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - Miřetice u Klášterce nad Ohří MÚ - odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
MUKK/34146/2022 4.8.2022-22.8.2022 MÚ - odbor životního prostředí - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Radonice u Kadaně MÚ - odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
ODPK-23617/2022/Slu 4.8.2022-22.8.2022 MÚ - odbor dopravy - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Nerudova v Kadani MÚ - odbor dopravy Opatření obecné povahy
MUKK/34725/2022 4.8.2022-22.8.2022 MÚ - stavební úřad - veřejná vyhláška - usnesení - ustanovení opatrovníka - 34725 MÚ - Stavební úřad Veřejná vyhláška
4.8.2022-1.9.2022 Újezdní úřad Hradiště - Výcvik ve vojenském újezdu Hradiště - srpen 2022 - aktualizace Újezdní úřad Hradiště Oznámení
MUKK/35191/2022 4.8.2022-26.8.2022 ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o plánované odstávce elektrické energie - 25.8.2022 ČEZ Distribuce, a.s. Oznámení
2.8.2022-25.8.2022 Město Kadaň - Výběrové řízení - Sociální pracovník sociálně-právní ochrany dětí - doba neurčitá Město Kadaň Výběrové řízení
ODPK-34226/2022/Slu 2.8.2022-18.8.2022 MÚ - odbor dopravy - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Eliščina, Vejprty MÚ - odbor dopravy Opatření obecné povahy
ODPK-32020/2022/Slu 2.8.2022-18.8.2022 MÚ - odbor dopravy - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - VD Nechranice MÚ - odbor dopravy Opatření obecné povahy
MUKK/34305/2022 2.8.2022-18.8.2022 MÚ - odbor životního prostředí - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Společné povolení - Malodolský potok - rekonstrukce koryta MÚ - odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
MUKK/34301/2022 1.8.2022-1.12.2022 Magistrát města Chomutova - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/22512 a II/568 Magistrát města Chomutova Veřejná vyhláška
MUKK/33885/2022 29.7.2022-15.8.2022 MÚ - Obecní živnostenský úřad - Výzva k převzetí písemnosti - Filip Eisner MÚ - Obecní živnostenský úřad Výzva
KUUK/115212/2022 28.7.2022-30.9.2022 KÚ ÚK - Vyhlášení Krajského úřadu Ústeckého kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů Krajský úřad Ústeckého kraje Ostatní dokumenty
27.7.2022-26.9.2022 Vydaná rozhodnutí o registraci kandidátních listin registračním úřadem Kadaň pro volby do zastupitelstev obcí 2022 Město Kadaň Ostatní dokumenty
MUKK/33835/2022 27.7.2022-13.9.2022 EÚ Šumperk - Dražební vyhláška - David Karička Exekutorský úřad Dražební vyhláška
27.7.2022-1.9.2022 Újezdní úřad Hradiště - Výcvik ve vojenském újezdu Hradiště - srpen 2022 Újezdní úřad Hradiště Oznámení
22.7.2022-22.8.2022 Město Kadaň - Zpráva o činnosti příspěvkových organizací za rok 2021 Město Kadaň Zprávy
MUKK/33212/2022 22.7.2022-15.8.2022 ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o plánovaných odstávkách elektrické energie - 12.8.2022 - Kadaň ČEZ Distribuce, a.s. Oznámení
MUKK/32969/2022 22.7.2022-24.8.2022 EÚ Šumperk - Dražební vyhláška - Petr Kail Exekutorský úřad Dražební vyhláška
22.7.2022-26.9.2022 Město Kadaň - Volby - Stanovení počtu členů okrskové volební komise Město Kadaň Ostatní dokumenty
22.7.2022-22.8.2022 Město Kadaň - Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Město Kadaň Ostatní dokumenty
MUKK/32883/2022 21.7.2022-23.8.2022 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče - Oznámení o zpracování územní studie - Perštejn - P3 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Oznámení
MUKK/30002/2022 21.7.2022-23.8.2022 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče - Oznámení o zpracování územní studie - Perštejn - P1 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Oznámení
MUKK/32870/2022 21.7.2022-23.8.2022 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče - Oznámení o zpracování územní studie - Perštejn - Lužný - L1 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Oznámení
18.7.2022-31.10.2022 Město Kadaň - Dotační program 2022 - Stipendijní program města Kadaň pro akademický rok 2022/2023 Město Kadaň Dotační program
18.7.2022-31.10.2022 Město Kadaň - Dotační program 2022 - Jednorázová dotace z rozpočtu města Kadaně pro začínající podnikatele a na vytvoření nového pracovního místa Město Kadaň Dotační program
MUKK/30752/2022 14.7.2022-8.9.2022 EÚ Klatovy - Dražební vyhláška - 07.09.2022 - Tomáš Novotný Exekutorský úřad Dražební vyhláška
MUKK/30750/2022 14.7.2022-2.12.2022 SČvK - Oznámení o rekonstrukci vodovodního řadu Kadaň - Vrchlického Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Oznámení
MUKK/32041/2022 14.7.2022-do odvolání MÚ - odbor životního prostředí - VV - OOP - Zákaz odběru povrchových vod - Klášterecký potok, Podmileský potok, Prunéřovský potok, Široký potok, Úhošťanský potok, Liboc, Kadaňský potok MÚ - odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
MUKK/31840/2022 13.7.2022-24.8.2022 Usnesení o nařízení elektronické dražby 23.8.2022 - Hrdlička Pavel Exekutorský úřad Elektronická aukce
13.7.2022-14.9.2022 Město Kadaň - Výzvy k odstranění vozidel, SPZ: 6AM4449,4S26370, 4S90784, 9U82921, 8U87174, LNH0358, 3SI2810 Město Kadaň Výzva
29.6.2022-26.9.2022 Volby - stanovený počet členů zastupitelstva Město Kadaň Ostatní dokumenty
29.6.2022-26.9.2022 Volby - Potřebný počet podpisů na peticích Město Kadaň Ostatní dokumenty
29.6.2022-26.9.2022 Volby - seznam registračních úřadů Město Kadaň Ostatní dokumenty
28.6.2022-30.6.2023 Město Kadaň - Oznámení zveřejnění protokolu o schválení účetní závěrky za rok 2021 města Kadaň Město Kadaň Oznámení
24.6.2022-22.9.2022 Město Kadaň - Oznámení o rozpočtových pravidlech Město Kadaň Oznámení
MUKK/28868/2022 23.6.2022-23.9.2022 EÚ Rakovník - Dražební vyhláška - Šárka Hričinová - odročení Exekutorský úřad Dražební vyhláška
23.6.2022-23.8.2022 Město Kadaň - Výzva k odstranění vozidla - 3SL 8490 Město Kadaň Výzva
20.6.2022-22.8.2022 Město Kadaň - Výzva k odstranění vozidla, ul. Chomutovská 1265 Kadaň - provozovatel D. Vaněk Město Kadaň Výzva
20.6.2022-22.8.2022 Město Kadaň - Výzva k odstranění vozidla, ul. U Stadionu Kadaň - provozovatel R. Andraší Město Kadaň Výzva
MUKK/26493/2022 10.6.2022-31.3.2023 MÚ - odbor dopravy - oznámení o výběru a vrácení správních poplatků občanům Ukrajiny MÚ - odbor dopravy Oznámení
9.6.2022-30.11.2022 Město Kadaň - Informace o rekonstrukci vodovodního řadu v ulicích města - ČSA, Vrchlického, Čechova Město Kadaň Ostatní dokumenty
7.6.2022-30.6.2023 Město Kadaň - Závěrečný účet města za rok 2021 Město Kadaň Ostatní dokumenty
MUKK/14693/2022 30.3.2022-16.12.2022 Zeměměřičský úřad Praha - Veřejná vyhláška ~Nezařazeno Veřejná vyhláška
MUKK/14565/2022 29.3.2022-1.12.2022 Státní pozemkový úřad - zahájení aktualizace BPEJ - Úhošť - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky Státní pozemkový úřad Ostatní dokumenty
MUKK/14564/2022 29.3.2022-1.12.2022 Státní pozemkový úřad - zahájení aktualizace BPEJ - Pokutice - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky Státní pozemkový úřad Ostatní dokumenty
4.3.2022-1.9.2022 Město Kadaň - Dotační program 2022 - podnikatelé - 2. pololetí Město Kadaň Dotační program
ODPK-51258/2021/Slu 19.11.2021-do odvolání MÚ - odbor dopravy - veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu u KD v Klášterci nad Ohří MÚ - odbor dopravy Veřejná vyhláška
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13501/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13477/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13441/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13434/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13430/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13428/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor SvaZ - Smlouva o poskytnutí dotace - 13411/16 MÚ - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor SvaZ - Smlouva o poskytnutí dotace - 13402/16 MÚ - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13395/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor SvaZ - Smlouva o poskytnutí dotace - 13392/16 MÚ - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13384/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13383/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13382/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13381/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13380/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 Město Kadaň - odbor SvaZ - Smlouva o poskytnutí dotace - 13286/15 MÚ - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
21.10.2021-21.10.2022 KÚ ÚK - odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Ústeckého kraje Ostatní dokumenty
19.10.2021-19.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 13690/16 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
19.10.2021-19.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 13689/16 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
19.10.2021-19.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 13688/16 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
19.10.2021-19.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 13693/16 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
15.10.2021-15.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14548/18 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
15.10.2021-15.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14549/18 Město Kadaň Smlouvy
15.10.2021-15.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14563/18 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
15.10.2021-15.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14546/18 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
15.10.2021-15.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14562/18 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
15.10.2021-15.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14559/18 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
15.10.2021-15.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14561/18 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
15.10.2021-15.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14547/18 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
14.10.2021-14.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí dotace - 15895/21 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
14.10.2021-14.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí dotace - 15894/21 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
14.10.2021-14.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí dotace - 15900/21 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
14.10.2021-14.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí dotace - 15893/21 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
11.10.2021-11.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14207/17 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
11.10.2021-11.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14229/17 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
11.10.2021-11.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14205/17 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
11.10.2021-11.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14235/17 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
Vytvořeno 5.2.2021 11:13:05 | přečteno 4076x | jiri.chmelar
load