Telefonní seznam

Starosta města - Mgr. Jan Losenický
 Vnitřní­ audit - Ing. Romana Juhová
 Místostarosta města - Ing. Jan Vaic
 Městská policie
  Ředitel městské policie - Jindřich Drozd
   Zástupce ředitele - Jaroslav Ölveczki
   Velitelé směn - Petr Matyáš; Richard Plecháč; Jan Vrábel; Michal Winkelhöfer
 Jednotka požární ochrany
  Velitel PO - Martin Polacsek Apolen
 Odbor tajemníka úřadu (OTU)
  Tajemník - Ing. Zdeněk Vaško
   Sekretariát starosty a mí­stostarosty - Bc. Iveta Svobodová
   Sekretariát tajemní­ka úřadu - Jiřina Ševčíková
   Personalista, mzdová účetní - Bc. Helena Lajtnerová
   Majetkoprávní úsek - Michaela Krátká
   Majetkoprávní úsek - žádosti fyzických osob, souhlasy města - Petra Wožniaková
   Majetkoprávní úsek - žádosti fyzických osob, věcná břemena, zahrádkářské kolonie - Hana Zýková
   Majetkoprávní úsek - žádosti
   Správa městských bytů - Pavlína Chládková; Petr Kovář; Jan Šerák
   Informatik - Michal Prokopec; Ing. Jindřich Rebec
   Odbor ekonomický (EKO)
    Vedoucí­ ekonomického odboru - Ing. Jitka Viková
     Vymáhání­ pohledávek - Lenka Šebková, DiS.
     Mí­stní­ poplatky - Yveta Hanzlíčková; Pavlína Horsáková
     Účetní - Jana Hájková; Jana Hrazdírová
     Pokladní­ - Jana Sabadošová
     Školství­ - Helena Gvoždiáková
     Pojistné události, veřejné sbírky - Lenka Waldhauserová
   Odbor vnitřních věcí (OVV)
    Vedoucí­ odboru vnitřních věcí - Ing. Petr Panuška
     Matrika (rodný list, narození dítěte, vítání občánků) - Jana Demjanová; Soňa Jerie
     Matrika (svatby, úmrtí, ověř.podpisů) - Zuzana Voltrová
     Občanské průkazy - Ivana Pojarová
     Cestovní­ doklady - Šárka Albrechtová
     Občanské průkazy (výdej občanských průkazů, cest. dokladů) - Sabina Šimáková
     Evidence obyvatel - Miroslava Němcová; Vladislava Otradovcová
     Správce budovy - Miroslav Demjan
     Podatelna - Ivana Novotná; Dana Šeráková
     Centrální­ spisovna úřadu
     Správce majetku - Mgr. Denisa Kučerová
     Přestupková komise - Dagmar Herclíková; Bc. Martina Krahulová
     Přestupky v dopravě - Bc. Bohumil Kubíček; Mgr. Roman Srb; Bc. Jan Štítkovec
     Administrativa - Jana Ogáseanová
     Řidič, správce budovy - Petr Ficker
     Řidič - Petr Stehlík
     Ústředna - Marcela Řeháčková
     Archiv úřadu - Šárka Buchláková
     Kadaňské noviny - Martin Šíl
   Stavební úřad (SÚ)
    Vedoucí stavebního úřadu - Ing. Milan Pikl
     Administrativní pracovník
     Referent stavebního úřadu - Ing. Zuzana Dlugošová; Jiřina Klímová; Veronika Nestlerová; Petr Šebek
     RÚIAN, archiv, statistika - Věra Moravčíková
   Odbor výstavby (OV)
    Vedoucí­ odboru výstavby - Ing. Karel Bazalka
     zást. vedoucího, technicko-administrativní pracovník - Jana Gallová
     Inženýrská činnost - Miroslava Andrášková; Ing. Marek Bláha; Jan Hnídek; Martin Thum
   Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče (ORR)
    Vedoucí odboru regionálního rozvoje - Ing. Lenka Kášová
     Památková péče - Ing. Jana Červená; Ing. Kateřina Ezrová
     Územní­ plánování­ - Hana Sárová; Ing. Miroslava Štréblová; Sylva Unčovská
     Územně analytické podklady, GIS - Mgr. Alena Zapletalová
   Odbor dopravy (OD)
    Vedoucí odboru dopravy - Ing. Jiří Pazdera
     Evidence řidičů a zkušební komisař
     Evidence řidičů - Pavlína Beránková; Kateřina Chloubová; Mgr. Klára Pierugová
     Registrace vozidel - Martina Němečková; Miroslava Ponrtová; Klára Převorová; Milan Říha
     Speciální­ stavební­ úřad, pozemní­ komunikace - Jana Pallayová; Ing. Reli Slunečková
     Autoškoly, zkušební­ komisař - Miroslav Sedláček
     Taxi, autoškoly, zkušební­ komisař
     Vedlejší pokladna - Dana Holasová
   Odbor soc. věcí a zdravotnictví (OSVZ)
    Vedoucí odboru OSVZ - Mgr. Tomáš Mědílek
     Oddělení­ sociální­ péče (SP)
      Vedoucí oddělení SP, sociální pracovnice - Michaela Kobzová, DiS.
       Referent odboru oddělení sociální péče - Mgr. Lenka Vaic
       Veřejný opatrovník
       Projektová manažerka - Ing. Veronika Pešičková
       Sociální pracovnice - Terénní program - Kristýna Kalužničinová, DiS.; Miroslav Ujváry, DiS.; Hana Vaněčková, DiS.; Jaroslava Volhejnová
       Sociální pracovník, sociální kurátor pro dospělé - Bc. Martin Sladký
       Sociální pracovník - Bc. Bohdana Šumavská; Petr Talpa, DiS.
       Odborný garant, projektový a finanční manažer
     Oddělení­ sociálně právní­ ochrany (SPO)
      Vedoucí oddělení SPO, zprostředkování náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče) - Bc. Zdeňka Beránková
       Pěstounská péče, dohody – Klášterec, Vejprty a přilehlé obce
       Pěstounská péče dohody - Klášterec a přilehlé obce, Vejprty - Bc. Daniela Janská
       Kurátorka pro děti a mládež - Vejprty, Kovářská, Perštejn, Radonicko, Mašťov, Chbany - Taťána Kratochvílová, DiS.
       Sociální pracovnice SPOD, Perštejn a přilehlé obce - Bc. Pavlína Winkelhöferová
       Sociální pracovnice SPOD - Vejprty, Kovářská, Radonicko, Mašťov, Chbany, Klášterec nad Ohří
       Sociální pracovnice SPOD, kurátorka pro děti a mládež – děti s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou, svěřené do péče ZDVOP
       Pěstounská péče - Bc. Veronika Sabadošová; Martina Siváková Machatá, DiS.
       Sociální pracovnice SPOD - Kadaň - Petra Hartmanová, DiS.; Zdeňka Raková, DiS.
       Sociální pracovnice SPOD - Klášterec - Pavla Kučerová, DiS.
       Kurátorka pro děti a mládež – Klášterec, Vejprty a přilehlé obce - Eva Nováková
       Kurátorka pro děti a mládež – Kadaň a přilehlé obce - Šárka Panušková, DiS.
       Pěstounská péče dohody - Kadaň a přilehlé obce - Bc. Nikol Heroutová, DiS.
       Sociální pracovnice SPOD – Prunéřov, týrané a zneužívané děti, domácí násilí - Klára Švehlová, DiS.; Silvie Tichá, DiS.
   Obecní živnostenský úřad (OŽU)
    Vedoucí živnostenského úřadu - Ing. Jitka Malá
     Správní řízení, výpis z živ. rejstříku - Bc. Daniela Bachová; Kateřina Tichá
     Registrace podnikatele a zemědělského podnikatele - Jitka Krausová; Zuzana Libiaková
     Kontrola živnostenského podnikání­ - Bc. Radka Gieblová; Bc. Lenka Novotná
   Odbor životního prostředí (ŽP)
    Vedoucí Odboru životního prostředí - Ing. Jiří Frajt
     Zástupce vedoucího odboru, ochrana ovzduší­, státní správa lesů - Ing. Zdeněk Krupička
     Myslivost, odpadové hospodářství a správa městských lesů, lovecké lístky - Václav Brouček
     Správa veřejné zeleně a zábory, deratizace - Ing. Miroslav Jancák
     Vodní hospodářství, ochrana vod, ochrana zemědělského půdního fondu - Eliška Slavíková, DiS.
     Ochrana přírody a krajiny, rybářské lístky (zástup) - Ing. Petr Čermák
     Vodní hospodářství, ochrana vod - Bc. Petra Černochová
     Referent ochrany přírody a krajiny
     E.I.A, odpadové hospodářství, administrativa - Dana Fialová
     Administrativa, týrání zvířat, odpadové hospodářství města, vydávání rybářských lístků - Romana Levá
     Vodní­ hospodářství­, ochrana vod, samospráva, vodní stavby - Bc. Jitka Žáková, DiS.
 Pověřenec pro ochranu osobních údajů - Ing. Josef Kolařík


Vytvořeno 6.11.2019 11:00:44 | přečteno 74870x | tana
load