Studentské náměstí

Socha Josefa II.

Informace ze dne 16.2.2016

Na dosud skryté ploše byl ukončen archeologický průzkum. S výsledky tohoto výzkumu se veřejnost může seznámit v prostorách městského muzea na hradě dne 25. 2. 2016 v 17 hodin .

11.11.2019 16:09:48 | přečteno 64x | tana | Celý článek
 
DSCN9206

Zprávy ze dne 10.12.2015

Práce na stavbě probíhají postupně dle harmonogramu. Nyní je vyklízena suť a probíhá skrývání v rámci HTÚ.

11.11.2019 16:05:03 | přečteno 71x | tana | Celý článek
 

Informace ze dne 3.12.2015

Na stavbě probíhají bourací práce, byl odstraněn veškerý mobiliář, kiosek a přístřešek tržnice, skryta ornice a  je odbourána bývalá kašna.

11.11.2019 16:04:02 | přečteno 72x | tana | Celý článek
 

Informace ze dne 12.11.2015

V tomto týdnu byla podepsána smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem stavby a  11.11.2015 došlo k předání staveniště.

11.11.2019 16:03:16 | přečteno 64x | tana | Celý článek
 
WP 20151102 003

Informace ze dne 3.11.2015

Nyní jsou prováděny  práce před objektem čp.17 na přeložce kabelů NN společností ČEZ Distribuce a.s. , tato přeložka  bude dokončena do 30.11.2015.

11.11.2019 16:02:41 | přečteno 67x | tana | Celý článek