Úřední deska

Vyhledat oznámení
kalendář
kalendář
Číslo jednací Vyvěšení Název oznámení Zdroj Typ
MUKK/15825/2023 29.3.2023-14.4.2023 MÚ - stavební úřad - oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - Nová Víska u Rokle MÚ - Stavební úřad Veřejná vyhláška
MUKK/15880/2023, MUKK/15881/2023 29.3.2023-14.4.2023 Zeměměřičský úřad Praha - Veřejná vyhláška ~Nezařazeno Veřejná vyhláška
29.3.2023-4.4.2023 SSE Explo Česká republika, s.r.o. - clonový odstřel v lomu Úhošťany - 3.4.2023 SSE Explo Česká republika, s.r.o. Oznámení
MUKK/15697/2023 29.3.2023-14.4.2023 MÚ - odbor životního prostředí - Rozhodnutí - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného řízení - Modernizace řadu užitkové vody z ETU do areálu DNT MÚ - odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
MUKK/15618/2023 29.3.2023-14.4.2023 Město Kadaň - Zveřejnění informace - Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci - "Aktualizace plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035 Město Kadaň Ostatní dokumenty
MUKK/15922/2023 29.3.2023-14.4.2023 KÚ ÚK - Opatření obecné povahy - Přezkumné řízení - místní úprava v Klášterci nad Ohří Krajský úřad Ústeckého kraje Veřejná vyhláška
28.3.2023-19.4.2023 ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o plánované odstávce elektrické energie - Prunéřov a Kadaň - 18.4.2023 ČEZ Distribuce, a.s. Oznámení
ODPK-12939/2023/Slu 28.3.2023-13.4.2023 MÚ - odbor dopravy - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - hraniční přechod Vejprty - Bärenstein MÚ - odbor dopravy Opatření obecné povahy
ODPK-12925/2023/Slu 28.3.2023-13.4.2023 MÚ - odbor dopravy - veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - ul. Pražská v Klášterci nad Ohří MÚ - odbor dopravy Veřejná vyhláška
27.3.2023-2.5.2023 Újezdní úřad Hradiště - Výcvik ve vojenském újezdu Hradiště - duben 2023 Újezdní úřad Hradiště Ostatní dokumenty
ODPK-10579/2023/Slu 27.3.2023-12.4.2023 MÚ - odbor dopravy - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Blokové čištění - Kadaň a přilehlé obce MÚ - odbor dopravy Opatření obecné povahy
MUKK/15309/2023 27.3.2023-11.5.2023 EÚ Chomutov - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - Pecháč Richard - 10.5.2023 Exekutorský úřad Dražební vyhláška
MUKK/15303/2023 27.3.2023-12.4.2023 MÚ - odbor životního prostředí - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - ul. Ciboušovská v Klášterci nad Ohří MÚ - odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
22.3.2023-31.3.2023 Město Kadaň - Pozvánka na Zastupitelstvo města Kadaně - 30.3.2023 Město Kadaň Pozvánka
MUKK/14383/2023 21.3.2023-6.4.2023 MÚ - odbor SVaZ - Veřejná vyhláška - Michal Karchňák - 14383 MÚ - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Veřejná vyhláška
MUKK/14439/2023 21.3.2023-6.4.2023 MÚ - odbor SVaZ - Veřejná vyhláška - Michal Karchňák - 14439 MÚ - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Veřejná vyhláška
MUKK/14615/2023 21.3.2023-6.4.2023 MÚ - odbor životního prostředí - Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost - Honitby MÚ - odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
MUKK/13956/2023 21.3.2023-6.4.2023 MÚ - odbor životního prostředí - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - Kanalizační řad Úhošťany MÚ - odbor životního prostředí Veřejná vyhláška
21.3.2023-21.4.2023 Správa městských bytů - nabídka nájmu volných bytů jako tzv. prostupného sociálního bydlení 2. stupně - Prunéřov Město Kadaň Volné byty
17.3.2023-18.4.2023 Správa městských bytů - nabídka nájmu volných bytů jako tzv. bytů pro seniory - Tyršova, Věžní, Kadaň Město Kadaň Volné byty
17.3.2023-5.5.2023 Město Kadaň - Blokové čištění města - 2023 Město Kadaň Ostatní dokumenty
MUKK/13800/2023 16.3.2023-6.4.2023 ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o plánované odstávce elektrické energie - Kadaň - 5.4.2023 ČEZ Distribuce, a.s. Oznámení
MUKK/13458/2023 16.3.2023-3.4.2023 MÚ - odbor životního prostředí - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Kotvina, posílení zdroje vody Město Kadaň Veřejná vyhláška
16.3.2023-18.4.2023 Správa městských bytů - nabídka nájmu volných bytů jako tzv. startovacích - Kadaň Město Kadaň Volné byty
16.3.2023-18.4.2023 Správa městských bytů - nabídka nájmu volných bytů jako tzv. startovacích - Kadaň Město Kadaň Volné byty
15.3.2023-17.4.2023 Správa městských bytů - nabídka nájmu volného bytu v rámci sociálního bydlení - ul. Chomutovská, Kadaň Město Kadaň Volné byty
MUKK/13414/2023 15.3.2023-31.3.2023 Státní pozemkový úřad - Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v části k.ú. Pokutice Státní pozemkový úřad Oznámení
MUKK/13522/2023 15.3.2023-20.4.2023 EÚ Plzeň - Dražební vyhláška - Lenka Dimitrova Exekutorský úřad Dražební vyhláška
MUKK/13417/2023 15.3.2023-31.3.2023 Státní pozemkový úřad - Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek v části k.ú. Úhošť Státní pozemkový úřad Oznámení
MUKK/13298/2023 15.3.2023-31.3.2023 MÚ - stavební úřad - Rozhodnutí o umístění stavby - CV_Kadaň, Chomutovská 1363 - DTR, kNN (IV-12-4023377) MÚ - Stavební úřad Rozhodnutí
14.3.2023-5.4.2023 ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o plánované odstávce elektrické energie - 4.4.2023 ČEZ Distribuce, a.s. Oznámení
14.3.2023-31.3.2023 Město Kadaň - 1. rozpočtové opatření k 30.3.2023 Město Kadaň Ostatní dokumenty
14.3.2023-30.3.2023 Město Kadaň - Zveřejnění záměru obce - prodej části parcely č. 632/1 v k.ú. Prunéřov Město Kadaň Zveřejnění záměru obce
MUKK/12403/2023 9.3.2023-19.4.2023 EÚ Prachatice - Dražební vyhláška - Ivo Ladenberger Exekutorský úřad Dražební vyhláška
MUKK/12402/2023 9.3.2023-13.4.2023 EÚ Cheb - Dražební vyhláška - Invest Háj, s.r.o. Exekutorský úřad Dražební vyhláška
8.3.2023-3.4.2023 Technické služby Kadaň, s.r.o. - Sběr nebezpečného odpadu - 1.4.2023 Technické služby Kadaň, s.r.o. Oznámení
7.3.2023-11.4.2023 Správa městských bytů - nabídka nájmu volných bytů jako tzv. prostupného sociálního bydlení 2. stupně Město Kadaň Volné byty
MUKK/11286/2023 3.3.2023-15.5.2023 Očkování psů - Pokutice, Zásada - 13.5.2023 Město Kadaň Oznámení
MUKK/11322/2023 3.3.2023-15.5.2023 Očkování psů - Brodce, Úhošťany, Kadaňská Jeseň - 14.5.2023 Město Kadaň Oznámení
MUKK/10689/2023 1.3.2023-1.1.2024 ÚZSVM - Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí v k.ú. Kadaň + Informační příručka Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Ostatní dokumenty
28.2.2023-29.5.2023 Zdravotní ústav Ústí nad Labem - Informativní rozbor pitné vody Zdravotní ústav v Ústí nad Labem Oznámení
27.2.2023-30.3.2023 Město Kadaň - Výroční zpráva za rok 2022 - Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a zákona č. 123/1998 Sb. Město Kadaň Zprávy
27.2.2023-28.4.2023 Město Kadaň - Výzva k odstranění vozidla - 1UC0991 Město Kadaň Výzva
27.2.2023-3.4.2023 Újezdní úřad Hradiště - Výcvik ve vojenském újezdu Hradiště - březen 2023 Újezdní úřad Hradiště Oznámení
MUKK/8039/2023 16.2.2023-27.4.2023 EÚ Plzeň - Dražební vyhláška - František Melichar Exekutorský úřad Dražební vyhláška
15.2.2023-do odvolání Registrační list - výpis z rejstříku dobrovolných svazků obcí Krajský úřad Ústeckého kraje DSO cyklostezka
14.2.2023-17.4.2023 Město Kadaň - Výzva k odstranění vozidla - 1TH 5978 Město Kadaň Výzva
MUKK/6582/2023 10.2.2023-10.5.2023 Státní pozemkový úřad - oznámení o zamýšleném převodu Státní pozemkový úřad Oznámení
MUKK/7217/2023 10.2.2023-6.4.2023 EÚ Přerov - Dražební vyhláška - Kristina Bazalková Exekutorský úřad Dražební vyhláška
MUKK/6128/2023 6.2.2023-30.3.2023 EÚ Přerov - Dražební vyhláška - Jaroslav Mareš, Gabriela Marešová Exekutorský úřad Dražební vyhláška
MUKK/5817/2023 3.2.2023-19.6.2023 Český statistický úřad - Životní podmínky 2023 - výběrové šetření v domácnostech Český statistický úřad Oznámení
3.2.2023-6.4.2023 Město Kadaň - Výzva k odstranění vozidla - Opel Město Kadaň Výzva
31.1.2023-do odvolání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Prunéřov - Černovice za rok 2022 Krajský úřad Ústeckého kraje DSO cyklostezka
24.1.2023-2.5.2023 Město Kadaň - Program na záchranu a obnovu nemovitostí a movitých kulturních památek na území Městské památkové rezervace - Kadaň 2023 Město Kadaň Dotační program
11.1.2023-do odvolání Výpis z rejstříku dobrovolných svazků obcí Krajský úřad Ústeckého kraje DSO cyklostezka
28.12.2022-3.4.2023 Město Kadaň - Dotační program 2023 - podnikatelé Město Kadaň Dotační program
16.12.2022-30.3.2023 Město Kadaň - Oznámení o rozpočtových pravidlech k 16.12.2022 Město Kadaň Oznámení
4.11.2022-do odvolání DSO Cyklostezka Prunéřov – Černovice - Střednědobý výhled 2024-2025 DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice DSO cyklostezka
4.11.2022-do odvolání DSO Cyklostezka Prunéřov – Černovice - Rozpočet 2023 DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice DSO cyklostezka
4.11.2022-do odvolání DSO Cyklostezka Prunéřov – Černovice - Schválený závěrečný účet za rok 2021 DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice DSO cyklostezka
26.10.2022-do odvolání DSO Cyklostezka Prunéřov – Černovice - Střednědobý výhled 2023-2024 DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice DSO cyklostezka
26.10.2022-do odvolání DSO Cyklostezka Prunéřov – Černovice - Rozpočet 2022 DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice DSO cyklostezka
MUKK/46539/2022 17.10.2022-31.12.2023 ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Výzva
28.6.2022-30.6.2023 Město Kadaň - Oznámení zveřejnění protokolu o schválení účetní závěrky za rok 2021 města Kadaň Město Kadaň Oznámení
MUKK/26493/2022 10.6.2022-31.3.2023 MÚ - odbor dopravy - oznámení o výběru a vrácení správních poplatků občanům Ukrajiny MÚ - odbor dopravy Oznámení
7.6.2022-30.6.2023 Město Kadaň - Závěrečný účet města za rok 2021 Město Kadaň Ostatní dokumenty
ODPK-51258/2021/Slu 19.11.2021-do odvolání MÚ - odbor dopravy - veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu u KD v Klášterci nad Ohří MÚ - odbor dopravy Veřejná vyhláška
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13501/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13477/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13441/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13434/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13430/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13428/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor SvaZ - Smlouva o poskytnutí dotace - 13411/16 MÚ - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor SvaZ - Smlouva o poskytnutí dotace - 13402/16 MÚ - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13395/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor SvaZ - Smlouva o poskytnutí dotace - 13392/16 MÚ - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13384/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13383/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13382/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13381/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 MÚ - odbor Eko - Smlouva o poskytnutí dotace - 13380/16 MÚ - odbor ekonomický Smlouvy
5.11.2021-5.11.2024 Město Kadaň - odbor SvaZ - Smlouva o poskytnutí dotace - 13286/15 MÚ - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Smlouvy
19.10.2021-19.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 13690/16 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
19.10.2021-19.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 13689/16 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
19.10.2021-19.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 13688/16 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
19.10.2021-19.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 13693/16 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
15.10.2021-15.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14548/18 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
15.10.2021-15.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14549/18 Město Kadaň Smlouvy
15.10.2021-15.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14563/18 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
15.10.2021-15.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14546/18 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
15.10.2021-15.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14562/18 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
15.10.2021-15.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14559/18 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
15.10.2021-15.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14561/18 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
15.10.2021-15.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14547/18 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
14.10.2021-14.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí dotace - 15895/21 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
14.10.2021-14.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí dotace - 15894/21 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
14.10.2021-14.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí dotace - 15900/21 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
14.10.2021-14.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí dotace - 15893/21 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
11.10.2021-11.10.2024 Město Kadaň - odbor RR, ÚP a PP - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - 14207/17 MÚ - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Smlouvy
Vytvořeno 26.11.2019 14:14:15 | přečteno 2231492x | tana
load