Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Cestovní doklady

Cestovní pasy se vydávají s územní platností do všech států světa. Cestovní doklad standard s biometrickými prvky (CDBP) se vydává ve lhůtě 30 dnů. Platí deset let, u dětí do 15 let platí pět let. Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů a v pracovních dnech i ve lhůtě do 24 hodin. Vždy se jedná o cestovní doklad se strojově čitelnými údaji a nosičem biometrickými údajů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými  údaji a biometrickými prvky
- občan mladší 15 let – žádost podává zákonný zástupce a je nutná účast dítěte
- občan starší 15 let a mladší 18 let - žádá osobně se souhlasem zákonného zástupce
- občan starší 18 let – žádost podává osobně

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Dospělí:
- platný OP, cestovní doklad, pokud vlastní

Občané mladší 15 let:
-  doklad totožnosti zákonného zástupce
-  rodný list dítěte
- oddací list nebo rodné listy rodičů, v případě pochybností o státním občanství též osvědčení o státním občanství ČR, pokud nebyl držitelem cestovního pasu
- přítomnost zákonného zástupce

Občané starší 15 a mladší 18 let:
- doklad totožnosti zákonného zástupce a žadatele
- rodný list žadatele

Správní a jiné poplatky:

 • vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat - 600 Kč
  občanům mladším 15 let - 100 Kč
 • Vydání cestovního pasu pro občana mladšího 15 let
  • ve lhůtě do 5 pracovních dnů - 1 000 Kč
  • ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech - 2 000 Kč
 • Vydání cestovního pasu pro občana staršího 15 let
  • ve lhůtě do 5 pracovních dnů - 3 000 Kč
  • ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech - 6 000 Kč
 • za možnost převzetí cestovního pasu  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100 Kč


Cestovní doklady - vydání ve zkrácených lhůtách

Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 (ORP) a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra (MV), zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu:


Vydání do 24 hodin v pracovních dnech

Vydání do 5 pracovních dnů

Občan starší 15 let
MV -> MV = 6 000 Kč

ORP -> MV
 = 4 000 + 2 000 Kč
 4 000 2 000 = 6 000 Kč
MV -> MV = 3 000 Kč

ORP -> MV
 = 2 000 + 1 000 Kč
 2 0001 000 = 3 000 Kč

ORP -> ORP
 = 3 000 Kč
Občan mladší 15 let
MV -> MV = 2 000 Kč

ORP -> MV
 = 1 500 + 500 Kč
 1 500 500 = 2 000 Kč
MV -> MV = 1 000 Kč

ORP -> MV
 = 500 + 500 Kč
 500  500 = 1 000 Kč

ORP -> ORP
 = 1 000 Kč


Lhůty pro vyřízení:

Cestovní pasy se strojově čitelnými a biometrickými údaji se vydávají ve lhůtě 30 dnů.
Žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu cestovní pas ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů.


Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech v platném znění
  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění

Datum poslední aktualizace: 31.3.2021

load