Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zrušení trvalého pobytu

Zrušení trvalého pobytu - občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 
Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Správní a jiné poplatky:

Od 1.1.2016 je  podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu zpoplatněno - 100 Kč za osobu uvedenou v návrhu.

Datum poslední aktualizace: 31.3.2021

load