Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Úmrtní list

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Matriční úřad vydá úmrtní list vypraviteli jeho pohřbu. Pokud je pohřeb vyřizován na pohřební službě v Kadani, bude vypravitel telefonicky vyzván k vyzvednutí úmrtního listu. V ostatních případech se vypravitel pohřbu může obrátit na matriku, tel. 474 319 617, zda je úmrtní list již připraven k vyzvednutí. Po domluvě je možnost zaslání úmrtního listu na adresu oprávněné osoby.

 Při převzetí úmrtního listu je zapotřebí předložit:

  • občanský průkaz pozůstalého manžela
  • oddací list, pokud byl zemřelý ženatý (vdaná)
  • fakturu o úhradě pohřbu
  • občanský průkaz objednavatele pohřbu

 Zároveň je možno u našeho matričního úřadu odevzdat řidičský průkaz a cestovní pas zemřelého.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Datum poslední aktualizace: 31.3.2021

load