Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vítání občánků

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Obřady se konají 1x - 2x měsíčně, podle počtu narozených dětí. Pouze v letních měsících  červenec a srpen, se vzhledem k prázdninám a dovoleným, nekoná. Vítána jsou pouze děťátka s trvalým pobytem v Kadani. Víte-li proto, že se v místě trvalého pobytu nezdržujete, máte možnost nám sdělit svou kontaktní adresu, případně telefon.

Jak vás budeme informovat

Rodiče dětí jsou včas informováni formou pozvánky, kde je zároveň uvedena hodina přijetí v obřadní síni. Pro vítaná miminka jsou zde připraveny malé dárečky a pamětní medaile.

V nynější době se vítání občánků nekoná, rodiče jsou zváni na matriku k převzetí pamětní medaile a dárečku.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Jana Demjanová
    474 319 621

Správní a jiné poplatky:

bez poplatku

Datum poslední aktualizace: 19.4.2021

load