Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku

O výpis z živnostenského rejstříku lze žádat přes živnostenský úřad nebo přes službu Czech POINT.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, právnická osoba, jejímž jménem jedná člen statutárního orgánu, zmocněnec na základě plné moci.

Podmínky a postup řešení:

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku lze uplatnit na - úplný výpis nebo částečný výpis.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vždy - občanský průkaz

Správní a jiné poplatky:

20,- Kč v hotovosti za každou stránku 

Lhůty pro vyřízení:

Na počkání

Datum poslední aktualizace: 31.3.2021

load