Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

Fyzická i právnická osoba, která již nechce provozovat živnost, může požádat o zrušení živnostenského oprávnění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Podnikatel – fyzická osoba, podnikatel – právnická osoba (člen statutárního orgánu, likvidátor, prokurista), zmocněnec na základě plné moci.


Podmínky a postup řešení:

Jestliže soud v insolvenčním řízení nařídil předběžné opatření, jímž fyzickou nebo právnickou osobu, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se v tomto řízení řeší, omezil v nakládání s majetkovou podstatou, může taková osoba požádat o zrušení živnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem předběžného insolvenčního správce. V průběhu insolvenčního řízení může fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, činit úkony související se zrušením živnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem insolvenčního správce.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění se podává vždy písemně. Žádost lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz, cestovní pas.


Správní a jiné poplatky:

Zrušení živnostenského oprávnění není zpoplatněno.


Lhůty pro vyřízení:

Jsou-li splněny všechny náležitosti žádosti o zrušení, je živnostenský úřad povinen rozhodnout bezodkladně, nejdéle do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů ode dne zahájení řízení.


Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Podání lze učinit též emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu: e-podatelna@mesto-kadan.cz

Datum poslední aktualizace: 31.3.2021

load