Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zahájení, ukončení, změna odpovědného zástupce

Podnikatel může živnost provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba, která splňuje všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Podnikatel – fyzická osoba, podnikatel – právnická osoba (člen statutárního orgánu, prokurista, likvidátor), zmocněnec na základě plné moci.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

1. vždy občanský průkaz

2. v případě ustanovení nového odpovědného zástupce příslušné doklady prokazující odbornou kvalifikaci


Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Ustanovení nového odpovědného zástupce u koncese – 500 Kč v hotovosti.


Lhůty pro vyřízení:

Žádost o změnu týkající se změny odpovědného zástupce v případě koncese se vyřizuje ve správním řízení ve lhůtě do 30 dnů, respektive 60 dnů v případě stanoviska příslušného správního orgánu.

Na počkání u živností ohlašovacích, jsou-li splněny všechny náležitosti podání.


Další informace:

  • Požadované doklady předkládat vždy v originále nebo ověřené kopii.

Datum poslední aktualizace: 31.3.2021

load