Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

K provozování zemědělské výroby není potřeba žádného zvláštního oprávnění a provozovat ji může každá osoba, která má zájem tímto způsobem podnikat.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Podnikatel – fyzická osoba, podnikatel – právnická osoba (člen statutárního orgánu, prokurista, likvidátor), zmocněnec na základě plné moci.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz – vždy.


Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, pro zápis zemědělského podnikatele do evidence podle zákona o zemědělství, činí 1 000 Kč.Lhůty pro vyřízení:

Splňuje-li žadatel stanovené podmínky, obecní úřad obce s rozšířenou působností do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.  Datum poslední aktualizace: 31.3.2021

load