Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Oznámení změny v evidenci zemědělského podnikatele

Zemědělský podnikatel je povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Podnikatel – fyzická osoba, podnikatel – právnická osoba (člen statutárního orgánu, prokurista, likvidátor), zmocněnec na základě plné moci.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz – vždy.


Správní a jiné poplatky:

V případě změny identifikačních údajů, např. adresy sídla fyzické osoby, činní poplatek 100 Kč v hotovosti.


Lhůty pro vyřízení:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností provede zápis změny do evidence zemědělského podnikatele a na vyžádání vydá zemědělskému podnikateli změnové osvědčení o zápisu.


Datum poslední aktualizace: 31.3.2021

load