Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Přerušení, pokračování v činnosti zemědělského podnikatele

Přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců je zemědělský podnikatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Pokračovat v provozování zemědělské výroby může zemědělský podnikatel dnem, jehož datum v žádosti uvede, nejdříve však ke dni, kdy bylo oznámení o pokračování v provozování zemědělské výroby úřadu doručeno.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Podnikatel – fyzická osoba, podnikatel – právnická osoba (člen statutárního orgánu, prokurista, likvidátor), zmocněnec na základě plné moci.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz – vždy.


Správní a jiné poplatky:

Bez poplatků.

Lhůty pro vyřízení:

Na počkání.

Datum poslední aktualizace: 31.3.2021

load