Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o výpis z evidence zemědělského podnikatele

Žádost o výpis z evidence zemědělského podnikatele lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Podnikatel – fyzická osoba, podnikatel – právnická osoba (člen statutárního orgánu, prokurista, likvidátor), zmocněnec na základě plné moci.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz – vždy.


Správní a jiné poplatky:

15 Kč za každou stranu v hotovosti


Lhůty pro vyřízení:

Na počkání.

Datum poslední aktualizace: 31.3.2021

load