Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

Obecní úřad obce s rozšířenou působností o vyřazení zemědělského podnikatele rozhoduje ve správním řízení a výmaz z evidence provede poté, kdy vydané rozhodnutí nabude právní moci.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Podnikatel – fyzická osoba, podnikatel – právnická osoba (člen statutárního orgánu, prokurista, likvidátor), zmocněnec na základě plné moci.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatků.

Lhůty pro vyřízení:

Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení z evidence, nebo k datu stanoveném podnikatelem.  

Datum poslední aktualizace: 31.3.2021

load