Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Společné oznámení záměru (územní souhlas a ohlášení záměru)

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník pozemku, nájemce pozemku na základě plné moci vlastníka pozemku, projektant na základě plné moci vlastníka pozemku.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním vyplněné žádosti na předepsaném formuláři na Městském úřadu Kadaň, stavebním úřadu, prostřednictvím podatelny; e-podatelny; nebo datové schránky s ověřeným elektronickým podpisem.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Dle rozdělní území:
    Kadaň - sídliště "A", Strážiště I, II, III, Rafanda, ul. Jana Švermy, Pionýrů, Jungmannova, Březinova, Máchova, Havlíčkova, T. G. Masaryka, V. Havla, U Splitu, Pokutická, zahrádkářské kolonie ČZO Astra 3, Kostelní dvůr, Svaz chovatelů ČZS Pokutická, ČZO Jeseň a obce Kadaňská Jeseň, Úhošťany, Pokutice, Zásada u Kadaně, Úhošť a Pastviny - Veronika Nestlerová - telefon 474 319 542
  • Kadaň - sídliště "B", sídliště "C", ul. Třešňová, Příčná, Nad Nemocnicí, Zahradní, Nová Kolonie, Bystřická, U Stadionu, Prunéřovská, zahrádkářské kolonie ČZO Prunéřov, ČZO Bastřice, ČZO Na Průtahu, ČZS Kadaň 2; 3; 4 a obce Prunéřov, Rokle a Krásný Dvoreček - Jiřina Klímová - telefon 474 319 536
  • Kadaň - sídliště "D", sídliště "E", ul. Klášterecká, Brožíkova, Alešova, Mánesova, Dvořákova, Fibichova, Kpt. Jaroše, historické centrum, Jiráskova, Nerudova, Raisova, V Zahrádkách, Lázeňská, Říční, Svatojánská ulička, Rokelská, Sokolovská, Pastýřská Studánka, 5. Května, Na Průtahu, zahrádkářské kolonie ČZS Astra 1; 4 a obce Tušimice, Chbany, Poláky, Vadkovice, Vikletice, Soběsuky nad Ohří, Roztyly, Přeskaky - Petr Šebek - telefon 474 319 541
  • Kadaň - sídliště Vinohrady, ul. Průmyslová, Krátká, Želinská, Javorová, Borová, Habrová, Jedlová, Topolová, Lísková, Lipová, Červeného Kříže, Sluneční, Jitřní, Žitná, Ječná, Skalní, Polní, Zeyerova, Věžní, Klášterní Schody, Obránců Míru, Ovesná, Hřbitovní, Nové Nádraží, zahrdkářské kolonie ČZS Astra 5; 11; 12, Statek Jezerka a obce Želina, Hradec a Nová Víska u Rokle - Ing. Zuzana Dlugošová - telefon 474 319 536

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Projektovou dokumentaci, Plnou moc při zastupování - dále viz Stavební zákon.

Formuláře:

  • Žádost - Společné oznámení záměru (územní souhlas a ohlášení záměru)

Správní a jiné poplatky:

Poplatky za společné oznámení záměru se řídí zákonem o správních poplatcích.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30, případně 60 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Okruh účastníků řízení udává Stavení zákon.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • e-podatelnu, nebo datovou schránku opatřenou platným elektronickým podpisem

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Stavební zákon a Správní řád

Datum poslední aktualizace: 31.3.2021

load