Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádosti o byt města

"Město Kadaň poskytuje byty přednostně jako startovací mladým lidem a rodinám, osobám se zvláštními potřebami z hlediska věku a zdravotního stavu, dále osobám v bytové nouzi a domácnostem s nízkými příjmy."

preambule Zásad pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

"Město Kadaň (dále jen „pronajímatel“) poskytuje byty přednostně jako startovací mladým lidem a rodinám, osobám se zvláštními potřebami z hlediska věku a zdravotního stavu, dále osobám v bytové nouzi a domácnostem s nízkými příjmy."

preambule Zásad pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města KadaněPodmínky a postup řešení:

Žadatel, který žádá o přidělení bytu musí splňovat tyto podmínky: 

a) musí být starší 18 let (resp. 17 let v případě dětí v ústavní výchově)

b) nesmí být vlastníkem bytu, rodinného domu nebo bytového domu v Kadani

c) nesmí mít uzavřenou nájemní smlouvu k bytu v Kadani, mimo žadatele o byt v rámci prostupného bydlení,  příp. musí doložit podepsané prohlášení pronajímatele, u něhož v čase podání žádosti bydlí, že mu bude ukončena/neprodloužena/vypovězena nájemní smlouva se zdůvodněním (viz dále "Bytová nouze – ztráta bydlení")

d) musí vyplnit formulář jedné ze žádostí o přidělení bytu (viz přílohy) a podepsat čestné prohlášení, které je součástí žádosti. 


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Datum poslední aktualizace: 31.3.2021

load