Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Byty pro seniory

byty určené pro seniory nad 70 let, jejichž rodinná, zdravotní a/nebo sociální situace ve stávajícím bydlišti neodpovídá jejich potřebám

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Kategorie bytů pro seniory je specifická kategorie. O byty, které budou vyvěšeny na úřední desce, mohou požádat zejména senioři nad 70 let věku, jejichž soběstačnost není prozatím výrazně omezená, ale jejichž rodinná, zdravotní a/nebo sociální situace ve stávajícím bydlišti neodpovídá jejich potřebám. Situace žadatelů bude posouzena ze strany Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ). O přidělení bytu a příp. výjimkách (věk) rozhoduje RM na základě doporučení bytové komise a OSVZ.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Datum poslední aktualizace: 31.3.2021

load