Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Domy s pečovatelskou službou

Byty zvláštního určení v bytových domech v ulici Tyršova čp. 567 a v ulici Věžní čp. 1392 v Kadani

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

osoby, které jsou v nepříznivé sociální situaci a mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a vyžadující pomoc jiné fyzické osoby

Podmínky a postup řešení:

Zájemci si podají žádost o byt zvláštního určení na  Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kadaň (OSVZ). Předpokladem pro přijetí žádosti je uzavřená Smlouva o poskytování pečovatelské služby s MěSSS Kadaň nebo uzavření smlouvy nejpozději v den podpisu nájemní smlouvy. U žadatelů bude provedeno sociální šetření ze strany MěSSS. O přidělení bytu rozhoduje RM na základě doporučení bytové komise a MěSSS. Předpokladem prodloužení nájemní smlouvy je skutečná potřeba čerpání pečovatelské služby a její pravidelné využívání.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Datum poslední aktualizace: 31.3.2021

load