Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Závady a opravy v městských bytech

Rozdělení oprav a údržby bytu mezi nájemce a pronajímatele řeší speciální nařízení vlády. Podle něho je nájemce povinen provádět v bytě pouze běžnou údržbu a drobné opravy. Nařízení určuje, co se těmito pojmy myslí, a to jednak výčtem konkrétních činností a dále finančním limitem pro jednu opravu. Roli ovšem hraje i celková částka vynaložená na opravy v jednom roce.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vady v pronajatém bytě, které se nezahrnují pod běžnou údržbu a drobné opravy, musí nájemce oznámit Správě městských bytů, která zajistí opravu.

Za drobné opravy se konkrétně považují:
opravy jednotlivých vrchních částí podlah, výměny prahů a lišt, opravy jednotlivých částí oken či dveří a jejich součástí, kování a klik, rolet a žaluzií. Dále opravy vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, výměny žárovek a uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru, opravy uzavíracích ventilů na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru, výměny sifonů a lapačů tuku, opravy indikátorů vytápění a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody. Mezi drobné opravy se dále řadí opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní, dále také udržování a čištění bytu včetně jeho zařízení a vybavení obvykle prováděné při užívání bytu, tedy malování, údržba omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn a zanesených odpadů až ke svislým rozvodům, dále kontroly a revize určitých zařízení, opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení.
Drobné jsou i další v nařízení nevyjmenované opravy, pokud náklady na jednu opravu nepřesáhnou částku 1000 korun, do ceny opravy se však nezapočítávají náklady na dopravu. Jestliže celková částka vynaložená nájemcem na drobné opravy dosáhne v jednom roce limitu 100 Kč/m2 podlahového plochy, tak opravy přes tento limit již platí pronajímatel. 

Podmínky a postup řešení:

Nájemce v městské bytě oznámí závadu, která nespadá do běžné údržby a drobných oprav, na Správu městských bytů, telefonicky, elektronicky, písemně nebo osobně. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Lhůty pro vyřízení:

Oprava vady bude objednána u firmy, která ji provede po domluvě v co nejkratší době, dle dohody s pracovníky bytové správy.

Datum poslední aktualizace: 31.3.2021

load