Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o startovací byt pro mladé do 35 let

Startovací byty města jsou určeny především mladým lidem, kteří se chtějí osamostatnit a během bydlení ve startovacím bytě si našetřit prostředky na řešení své bytové situace po dovršení věku 36 let.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel, který žádá o přidělení startovacího bytu musí splňovat tyto podmínky: 

a) musí být starší 18 let (resp. 17 let v případě dětí v ústavní výchově) a mladší 36 let

d) má trvalý pobyt, případně zaměstnání (pracoviště) v Kadani

b) nesmí být vlastníkem bytu, rodinného domu nebo bytového domu, ani držitelem členského podílu v bytovém družstvu v Kadani

c) nesmí mít uzavřenou nájemní smlouvu k bytu v KadaniPodmínky a postup řešení:

Žadatel musí vyplnit formulář žádosti o přidělení startovacího bytu a podepsat čestné prohlášení, které je součástí žádosti. 

Pro přidělování bytů ve vlastnictví města platí Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně, schválená Zastupitelstvem města. Žádosti o přidělení startovacího bytu jsou posouzeny bytovou komisí, která doporučuje vhodné zájemce Radě města. Při posuzování žádostí se přihlíží k následujícím skutečnostem: dluhy vůči Městu Kadaň, rodinná situace, sociální situace atd. O přidělení startovacího bytu rozhoduje Rada města, která od bytové komise dostane podklady k projednání a není doporučením bytové komise vázána. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

občanský průkaz

Lhůty pro vyřízení:

Po ukončení lhůty pro vyvěšení nabídky startovacího bytu na úřední desce jsou žádosti předložené do bytové komise Rady města a ta doporučí nejvhodnější žádost Radě města, která schvaluje přidělení bytu (cca 1x měsíc). 

Datum poslední aktualizace: 30.3.2021

load