Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Pronájem, pacht, výpůjčka nemovitého majetku

Sjednání smluvního vztahu - pronájem, pacht, výpůjčka nemovitého majetku

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost podává fyzická osoba nebo právnická osoba, případně osoba oprávněná zastupovat žadatele na základě plné moci přiložené k žádosti.


Podmínky a postup řešení:

Žadatel vyplní formulář žádosti o pronájem, pacht, výpůjčku nemovitého majetku, případně podá žádost volnou formou.

O pronájmu, pachtu, výpůjčce rozhoduje rada města.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Formuláře:

  • Žádost o pronájem, pacht, výpůjčku
    Žádost

Lhůty pro vyřízení:

Po projednání v orgánech obce (majetkové komisi a radě města) - cca 3 měsíce.

Datum poslední aktualizace: 31.3.2021

load