Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Pronájem nebytových prostor

jde o nebytové prostory popř. soubory nemovitostí

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

fyzická/právnická osoba

Podmínky a postup řešení:

Žadatel podá žádost volnou formou.

O pronájmu nebytového prostoru  rozhoduje rada města.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Lhůty pro vyřízení:

 Obdržená žádost o pronájem prostor je nejdříve projednána v majetkové  komisi a následně je postoupena se stanoviskem majetkové komise do schůze rady města.

 Rada města event. schválí zveřejnění záměru pronájmu. Záměr se zveřejní na úřední desku obce po dobu min. 15 dnů. Následovně opětovně rada projedná konkrétní žádost a popř. schválí pronájem prostor žadateli.  Od projednání v majetkové komisi po schválení v radě města konkrétního zájemce jde cca o 2 až 3 měsícePodle kterého právního předpisu se postupuje:

  • dle Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Datum poslední aktualizace: 31.3.2021

load