Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Prodej, nabytí, směna a dar nemovitého majetku

Sjednání prodeje, směny, daru (jiného druhu nabytí) nemovitého majetku

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost podává fyzická osoba nebo právnická osoba, případně osoba oprávněná zastupovat žadatele na základě plné moci přiložené k žádosti.

Podmínky a postup řešení:

Žadatel vyplní formulář žádosti o prodej, případně směnu či dar nemovitého majetku,  případně podá žádost volnou formou.

O převodu majetku formou prodeje, směny, daru atd. rozhoduje zastupitelstvo města.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Formuláře:

  • Žádost prodej, směna, dar...nemovitého majetku
    žádost

Lhůty pro vyřízení:

Po projednání v orgánech obce (majetkové komisi, radě města, zastupitelstva města) - cca 3- měsíce, v případě potřeby zajištění oddělování částí pozemků (nutné vyhotovení GP) je lhůta vyřízení delší - cca 6 měsíců.

Datum poslední aktualizace: 31.3.2021

load