Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Souhlasy města

jde o písemné vyjádření města (k nemovitostem ve vlastnictví města vč. vyjádření města jako sousedního - vedlejšího vlastníka nemovitosti) k oprávnění provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, které jsou předmětem řízení podle zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

fyzická/právnická osoba

Podmínky a postup řešení:

K písemné žádosti o souhlas města na tiskopise - formuláři (popř. napsané volnou formou), doloží žadatel z  projektové dokumentace situaci stavby se zákresem  (2 x ) a technickou zprávu , popř. souhrnnou technickou zprávu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Formuláře:

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení žádosti o souhlas je závislá na projednání žádosti s jednotlivými odbory města (odbor výstavby, životního prostředí, regionálního rozvoje a územního plánování města - jejich stanoviska k danému záměru), což činní přibližně 30 dnů.

Datum poslední aktualizace: 31.3.2021

load