Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zřízení věcného břemene

Sjednání věcného břemene (služebnosti)

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

fyzická/právnická osoba

Podmínky a postup řešení:

K písemné žádosti o zřízení věcného břemene/služebnosti inženýrské sítě, vyhotovené volnou formou, doloží žadatel návrh smlouvy se zákresem zamýšleného břemene.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

    • Hana Zýková
      budova Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň -> dveře 5

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení žádosti o zřízení věcného břemene/služebnosti inženýrské sítě je závislá na projednání žádosti v radě města, což činní přibližně 2-3 měsíce.


Datum poslední aktualizace: 31.3.2021

load