Životní situace - potřebuji vyřídit

Hudební produkce - Oznámení (ohlášení)

Chcete pořádat nebo produkovat muziku nebo hudbu, živou či reprodukovanou. Určitě by to mohlo někoho rušit. Splňte si svou povinnost a tuto řádně oznamte (ohlaste). Trvání produkce nesmí zasahovat do doby nočního klidu dané zákonem (22,00 hodin - 06,00 hodin), jednalo by se o jeho rušení!

Ohňostroj (Zábavní pyrotechnika) – Žádost o výjimku z OZV

Chcete doprovodit významnou událost ohňostrojem? Určitě by to mohlo někoho rušit. Vždy je nutné požádat o výjimku, kterou uděluje rada města (má ji i Císařský den). Vždy platí, že nemůže dojít k rušení nočního klidu dané zákonem (22,00 hodin - 06,00 hodin).

Řešení pojistných událostí

Jedná se o řešení pojistných událostí, při nichž vznikla škoda na majetku nebo na zdraví druhých osob na pozemcích v majetku Města Kadaň a ze zavinění města.
load