Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Hudební produkce - Oznámení (ohlášení)

Chcete pořádat nebo produkovat muziku nebo hudbu, živou či reprodukovanou. Určitě by to mohlo někoho rušit. Splňte si svou povinnost a tuto řádně oznamte (ohlaste). Trvání produkce nesmí zasahovat do doby nočního klidu dané zákonem (22,00 hodin - 06,00 hodin), jednalo by se o jeho rušení!

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vedoucí odboru vnitřních věcí - Ing. Petr Panuška

Podmínky a postup řešení:

Správnost podání oznámení o pořádání hudební produkce 

  • Žádost se podává písemně na podatelnu MěÚ Kadaň nebo elektronicky na e-podatelnu MěÚ Kadaň. (žádost nestačí někomu z úřadu říci nebo donést).

  • Žádost by měla být podána min. 3 dny před konáním akce.

  • Obsah podání: úplně vyplněný formulář.

  • Žadatel a vykonavatel akce musí být plnoletá osoba.

  • Nelze žádat o výjimku na konání produkce v době nočního klidu.  (22,00 hodin -06,00 hodin)

Nesplnění těchto náležitostí může být důvodem k udělení sankce. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Stáhněte si formulář, tento řádně a úplně vyplňte a doručte na podatelnu MěÚ Kadaň. Nezapomeňte na podpisy.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Vedoucí oddělení vnitřních věcí - Ing. Petr Panuška

Správní a jiné poplatky:

nejsou

Lhůty pro vyřízení:

3 pracovní dny

Datum poslední aktualizace: 13.6.2022

Datum konce platnosti návodu: 31.12.2022

load