Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ohňostroj (Zábavní pyrotechnika) – Žádost o výjimku z OZV

Chcete doprovodit významnou událost ohňostrojem? Určitě by to mohlo někoho rušit. Vždy je nutné požádat o výjimku, kterou uděluje rada města (má ji i Císařský den). Vždy platí, že nemůže dojít k rušení nočního klidu dané zákonem (22,00 hodin - 06,00 hodin).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • Žadatel a vykonavatel akce (ohňostroje) musí být plnoletá osoba.

Podmínky a postup řešení:

Co tedy udělat, pokud chystáte rodinnou akci a myslíte si, že ohňostroje by na ní neměl chybět? Především ho nezkoušejte dělat bez udělení zmíněné výjimky (to by se vám určitě nevyplatilo a sankce mohou být vysoké).  Žádost o ni se podává písemně na podatelnu Městského úřadu Kadaň nebo elektronicky na e-podatelnu MěÚ Kadaň (žádost nestačí někomu z úřadu říci nebo donést).

Je také třeba počítat s tím, že na vyřízení žádosti je potřeba určitý čas. Žádost by měla být podána min 45 dnů před konáním akce.  Včasnost je velmi důležitá, neboť o udělení výjimky musí rozhodnout  rada města, která zasedá v nepravidelných intervalech a zejména o prázdninách je to velký problém. Nikdo jiný než rada města nemůže výjimku schválit.

V žádosti je potřeba uvést tyto náležitosti: kdo žádá, důvod, místo realizace, čas realizace, délka trvání, odpovědná osoba.  Žadatel a vykonavatel akce (ohňostroje) musí být plnoletá osoba. Jak již bylo zmíno, nelze žádat o výjimku na konání akce v době nočního klidu  (22.00 - 6.00 hodin). Nesplnění těchto náležitostí může být důvodem k neschválení Žádosti o výjimku z OZV č. 4/2015  - o regulaci zábavní pyrotechniky.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Správnost podání Žádosti o výjimku z OZV - o regulaci zábavní pyrotechniky
 • Žádost se podává písemně na podatelnu MěÚ Kadaň nebo elektronicky na e-podatelnu MěÚ Kadaň. (žádost nestačí někomu z úřadu říci nebo donést).
 • Žádost by měla být podána min 45 dnů před konáním akce. (Včasnost je velmi důležitá, neboť o udělení výjimky musí rozhodnout výkonný orgán města a tím je RM, která zasedá v nepravidelných intervalech a zejména o prázdninách je to velký problém. Neprojednání a nevydání stanoviska RM je nepřekonatelná překážka ke schválení. Nikdo jiný nemůže výrok rozhodnutí vyhlásit!)
 • Obsah podání: kdo žádá, důvod, místo realizace, čas realizace, délka trvání, odpovědná osoba.
 • Žadatel a vykonavatel akce (ohňostroje) musí být plnoletá osoba.
 • Nelze žádat o výjimku na konání akce v době nočního klidu. (22,00 hodin -06,00 hodin)

Nesplnění těchto náležitostí může být důvodem k neschválení Žádosti o výjimku z OZV č. 4/2015  - o regulaci zábavní pyrotechniky. Realizace bez udělení Výjimky je důvodem k udělení sankce.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- občanský průkaz

- specifikace ohňostroje

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

nejsou žádné

Lhůty pro vyřízení:

do 5-ti pracovních dnů po konání schůze Rady města, která žádost schválí výrokem Usnesení

Další informace:

 • Termíny schůzí Rady města v roce 2022

  20. ledna 2022
  17. února 2022
  17. března 2022
  21. dubna 2022
  19. května 2022
  09. června 2022
  18. srpna 2022
  08. září 2022
  13. října 2022
  16. listopadu 2022

Datum poslední aktualizace: 21.12.2021

Datum konce platnosti návodu: 30.11.2022

load