Mapa webu

Město Kadaň - Úvodní strana
 Město
  Zastupitelstvo města
   Členové zastupitelstva
   Usnesení zastupitelstva města
   Termíny zasedání zastupitelstva
   Jednací řád zastupitelstva města
   Zastupitelstvo - prezence
   On-line zasedání
   Výbory zastupitelstva
  Rada města
   Členové rady města
   Termíny schůze rady
   Jednací řád rady města
   Usnesení rady města
  Komise rady
  Hospodaření města
   Rozklikávací rozpočet
   Rozpočet města
   Závěrečné účty města
    Závěrečný účet města za rok 2020
    Závěrečný účet města za rok 2019
    Závěrečný účet města za rok 2018
    Závěrečný účet města za rok 2017
   Účetní závěrka města
    Účetní závěrka města za rok 2020
    Účetní závěrka města za rok 2019
  Dotační programy města
   Dotace na r. 2022
   Dotace na r. 2021
   Dotace na r. 2020
  Dokumenty a formuláře
   Odbor vnitřních věcí (OVV)
   Obecní živnostenský úřad (OŽU)
   Odbor ekonomický (EKO)
   Odbor dopravy (OD)
   Odbor soc. věcí a zdravotnictví (OSVZ)
   Odbor životního prostředí (OŽP)
   Stavební úřad (SÚ)
   Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče (ORR)
   Odbor tajemníka úřadu (OTU)
  Vyhlášky, nařízení a pravidla města
  Příspěvkové organizace a obchodní společností města
  Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
   Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Žatecká 89, Kadaň
   Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Říční 478, Kadaň
   Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - nemovitost Mírové náměstí 64, Kadaň
   Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - nemovitost Jana Švermy 12, Kadaň
   Smlouva o poskytnutí dotace - Marcela Vlčková - Taneční studio M
   Smlouva o poskytnutí dotace - Taneční studio REFLEX, občanské sdružení
   Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Elektrárny Kadaň
   Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Vodní sporty Kadaň
   Poskytnutí dotace - Junák-český skaut, středisko Úhošť Kadaň, z.s.
   Smlouva o poskytnutí dotace - SK Kadaň-hokej z.s.
   Smlouva o poskytnutí dotace - FK TATRAN Kadaň
   Smlouva o poskytnutí dotace - Světlo Kadaň z.s.
   Smlouva o poskytnutí dotace - Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení
   Smlouva o poskytnutí dotace - Biskupství litoměřické
   Smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Kadaň
   Smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Hockey Club
   Smlouva o poskytnutí dotace - Nemocnice Kadaň, s.r.o.
   Smlouva o poskytnutí dotace - Nemocnice Kadaň, s.r.o.
   Poskytnutí dotace - ZAČÍT SPOLU
   Smlouva o poskytnutí dotace - Občanské sdružení Světlo Kadaň
  Smlouvy nad 50 tis. Kč
  Rozvoj města
   Generel cyklistické dopravy
   Strategický plán Kadaně
   Koncepce rozvoje bydlení
   Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit občanů města Kadaně
   Koncepce sociálního bydlení
   Územní plánování
   Regenerace MPR Kadaň
   Špitálské předměstí
   Komunitní plánování
    Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb na roky 2021 – 2025
    Komunitní plán sociálních, souvisejících a prorodinných služeb na roky 2017 – 2020
    Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb na roky 2012 - 2016
   Povodňový plán ORP města Kadaně
  DSO Cyklostezka Prunéřov – Černovice
   Cyklostezka Prunéřov - Černovice
   Provozní řád Cyklostezky
   DSO veřejné dokumenty
   DSO úřední deska
  Projekty
   Studentské náměstí
    Stávající stav
    Nový stav
    Zpráva ze dne 18.8.2016
    Zpráva ze dne 29.7.2016
    Zpráva ze dne 28.6.2016
    Zpráva ze dne 1.6.2016
    Zpráva ze dne 20.5.2016
    Zpráva ze dne 12.5.2016
    Zpráva ze dne 2.5.2016
    Zpráva ze dne 24.3.2016
    Informace ze dne 16.2.2016
    Zprávy ze dne 10.12.2015
    Informace ze dne 3.12.2015
    Informace ze dne 12.11.2015
    Informace ze dne 3.11.2015
   Regenerace zeleně
   Smetanovy sady
    Smetanovy sady - park
    Revitalizace Smetanových sadů
   Rooseveltovy sady a Sídelní zeleň
    Obnova správní budovy WC v Rooseveltových sadech
    Územní studie parku Roosveltovy sady v Kadani
    Systém sídelní zeleně
   Obnova elektráren v ÚK
   Špitálské předměstí
   Löschnerovo náměstí
   Sociální bydlení
   Sociální začleňování
   Projekty OPZ
   Projekty IROP
   Prevence kriminality
   Revitalizace Na Podlesí
   Revitalizace Parkánů
   Studie Úhošťany
   Projekty realizované s podporou EU
    Posílení možnosti separace odpadů v Kadani
    Využití srážkových vod u 3.ZŠ (Sluníčková)
    Nábřeží Maxipsa Fíka
     Nábřeží Maxipsa Fíka - Celek I.
     Nábřeží Maxipsa Fíka - Celek II. Vodní sporty, 1. etapa
     Nábřeží Maxipsa Fíka - Celek III.
    Multufunkční hřiště
    Sportovní víceúčelová hala
    Centrum sociálních služeb Prunéřov
  Jednotka požární ochrany
  Městská policie
  Partnerská města
  Pravidelné akce ve městě
  Mapa
  Fotogalerie
  Webkamery
 Městský úřad
  Aktuálně o koronaviru
   Testování pro veřejnost – odběrové místo Nemocnice Kadaň
   Kadaň má své očkovací centrum
   Registrace k očkování 16+
   Kadaňské očkovací centrum začíná očkovat třetí dávkou vakcíny proti COVID-19
   Covid opatření přehledně - správní hranice obce Kadaň
   Aktuální omezení přehledně
   Očkovací centrum Nemocnice Kadaň s.r.o.
   Odběrové místo Nemocnice Kadaň s.r.o.
   Zákaz volného pohybu osob a maloobchodního prodeje od 28.10.2020 do 3.11.2020
   Koronavirus - Kadaň a okolí
   Uzavřená veřejná hřiště a sportoviště
   Platnost řidičských průkazů v nouzovém stavu
   Od 1. září 2020 povinné roušky
   Mimořádné opatření č. 1/2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
   Koronavirové návody pro občany a OSVČ na webu
   Ministerstvo průmyslu a obchodu - „ošetřovné“ pro OSVČ
   MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
   Tisková zpráva MŽP
   Usnesení vlády a opatření MZ v souvislosti s nouzovým stavem
   Stanovisko k nakládání s odpadem v době epidemie
   Finanční příspěvek na ošetřovné pro OSVČ
   Informace pro občany ve věci nutných návštěv Nemocnice
   Opatření úpravy autobusových linek Dopravy Ústeckého kraje
   Provoz na turistických linkách Ústeckého kraje
   Aktuální zprávu o stavu linek veřejné dopravy DÚK
   Výzva občanům obcí, měst a městysů v ORP Kadaň
   Město Kadaň oznamuje aktuální sdělení pro občany:
   Pomáháme seniorům
   Opatření proti přenosu virových infekcí
  Telefonní seznam
  Úřední deska
  Ztráty a nálezy
  Odbory městského úřadu
   Starosta města
   Místostarosta města
   Odbor tajemníka úřadu
   Odbor ekonomický
   Odbor vnitřních věcí
   Odbor výstavby
    Revitalizace objektu Slovan
     MAAT - Ing. arch. Mária Maninová, IČ 71088148, Slezská 2130/107, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
     PRO-STORY s.r.o., IČ 03642011, Papírnická 2809/10, Východní předměstí, 326 00 Plzeň
     Studio acht, spol. s r.o., IČ 25119966, Za zámečkem 746/3, Jinonice, 158 00 Praha 5
     ABM architekti, s.r.o., IČ 25606026, Masarykovo nábřeží 22, 110 00 Praha 1
     Ing. arch. MgA. Uhlík Petr, IČ 65013301, Seifertova 994/27, 130 00 Praha - Žižkov
   Stavební úřad
   Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče
   Odbor dopravy
   Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
   Obecní živnostenský úřad
   Odbor životního prostředí
    Odpadové hospodářství
    Třídění plastů a papíru do pytlů i do dalších ulic v Kadani
   Jednotka požární ochrany
  Podnikatel
   Dotační program pro rok 2022
   Základní informace pro podnikání
   Prodej elektronických cigaret
   Živnostenská kontrola
   Informace obecního živnostenského úřadu o výsledcích kontrol
    Informace obecního živnostenského úřadu o výsledcích kontrol za rok 2020
    Informace obecního živnostenského úřadu o výsledcích kontrol za rok 2019
    Informace obecního živnostenského úřadu o výsledcích kontrol za rok 2018
    Informace obecního živnostenského úřadu o výsledcích kontrol za rok 2017
   Informace pro podnikatele o navýšení rozpočtu na dotační program
  Životní situace - potřebuji vyřídit
  Termíny svatebních obřadů
  Veřejné zakázky
  Výběrová řízení, volná místa
  Povinně zveřejňované informace
  Postup při vyřizování žádostí
  GDPR - Informace o zpracování osobních údajů
  Správci zeleně v Kadani
  Plán zimní údržby
  Volby
   Telefonní spojení do volebních místností - POÚ Kadaň
   Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu České republiky
   Pozvánka na 1. zasedání členů okrskových volebních komisí
   Žádost o voličský průkaz PS PČR 2021
   Město Kadaň - Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků
   Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny
  Informace o obnově památek
  Územní plánování a mapový portál
  Czechpoint
  Chytrá vinice
  E-podatelna
  Výroční zprávy dle zák.106/1999
  Výroční zprávy dle zák. 123/1998
  Žádosti o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb.
   Informace k soupisu spisu ŽP/48/2020/Slav - od 30.7.2021
   Informace k anonymizovaným rozhodnutím - odbor dopravy
   Informace k rozhodnutím - stavební úřad - k 30.9.2021
   Informace k personálním záležitostem - paní Andrésová
   Informace k rozhodnutí o vypouštění odpadních vod - Hradiště
   Informace k vydanému rozhodnutí - vypouštění odpadních vod - Hradiště
   Informace k vydaným rozhodnutím odboru RR, ÚP a PP - obec Kryštofovy Hamry
   Informace k projektu z dotačních oblastí Spravedlivá transformace a Modernizační fond
   Informace k veřejným stavebním zakázkám
   Informace k odpadkovým košům
   Informace - zástupci veřejné moci
   Informace ke spisu ŽP/48/2020/Slav - od 14_6_2021
   Informace k vydanému rozhodnutí - čistírna odpadních vod - Háj u Loučné pod Klínovcem
   Informace k poskytnutí dokladů - přezkum Smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na činnost
   Informace k rozhodnutím - stavební úřad - stavby skleníků Tušimice
   Informace k rozhodnutím - stavební úřad - duben - červen 2021
   Informace k loveckým lístkům 2010 - 2020
   Informace o poskytnutí vydaných rozhodnutí
   Informace o přehledu správního spisu
   Informace k mezinárodním otázkám
   Informace o poskytnutí závazného stanoviska - Louchov
   Informace k přehledu odměn ředitelů příspěvkových organizací
   Informace k dotačnímu programu ŽÚ
   Informace k poskytnutí informací k pozemku p.č. 376/24 v k.ú. Tušimice
   Informace k dotaci na podporu podnikání
   Informace o přehledu aktuálního spisu
   Informace k rozhodnutím - stavební úřad
   Informace ke zdravotnímu stavu koně a k dotacím na podporu podnikání
   Informace k k rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace
   Informace k veřejným zakázkám města Kadaně
   Informace k investičním plánům města na rok 2021
   Informace ke spisu ŽP/48/2020/Slav - prodloužení lhůty
   Informace k zápůjčce pozemku
   Informace k vyúčtování - Vysmáté léto 2019
   Informace k vyúčtování - festival pÁRTy
   Informace k účelové dotaci
   Informace k poskytnutí názvu Nového Původce
   Informace k záboru - akce Vysmáté léto 2019
   Informace k odpadům
   Informace k územnímu plánu Radonice
   Informace k veřejným zakázkám
   Informace k soupisu spisu ŽP/48/2020/Slav
   Informace k loveckým lístkům
   Informace k rozhodnutím - stavební úřad
   Informace k obecné závazné vyhlášce č.5/2019, č. 3/2012
   Informace k přezkumu - k. ú. Kovářská
   Informace ke smlouvám - Město Kadaň - TJ Vodní sporty Kadaň
   Informace k rozhodnutím - stavební úřad
   Informace k veřejné zakázce - Zpracování auditu a implementace výstupů z auditu v souvislosti s GDPR
   Informace o poskytnutí zvukového záznamu ze Zastupitelstva města Kadaně
   Informace k poskytnutí spisu ŽP/48/2020/Slav
   Informace ke sběru tříděného odpadu
   29 2020 106 OŽP
   28 2020 106 OŽP
   Informace k územnímu a stavebnímu řízení dle stavebního zákona
   Informace k soupisu spisu PŘ/KRA/54/2020
   Informace ke sklepnímu prostoru objektu č.p. 7 v Klášterci nad Ohří
   Informace k místní úpravě provozu
   Informace k odpadům - Skládka Tušimice
   Informace k hodnocení projektů
   Informace k územnímu plánu města Kadaň
   Informace o přestupku na úseku stavebního řádu
   Informace o přehledu spisu
   Informace k soupisu spisu - k. ú. Kovářská
   Informace k subjektu Skládka Tušimice, a.s. - doplnění
   Informace o autoškolách
   Informace o úřednících
   Informace o MHD v Kadani
   Informace o zaměstnancích úřadu
   Informace k subjektu Skládka Tušimice, a.s.
   Informace o úpravě provozu na pozemní komunikaci - ulice Tovární, Kovářská
   Informace o počtu podání
   Informace o Sportovním klubu Kadaň
   Informace k meditaci v činnosti OSPOD
   Informace o úpravě provozu na pozemní komunikaci - ulice Tovární, Kovářská
   Informace k akci zklidnění dopravy v ulici Na Podlesí, Kadaň
   Informace o poskytnutí záznamů o šetření ve věci nedovoleného užívání pozemků v k.ú. Kovářská
   Informace o poskytnutí oznámení o využití půdy v k.ú. Kovářská
   Informace o investičních plánech města
   Informace o investičních akcích města
   Informace o krocích ŽÚ k provozu pily v Kovářské
   Informace o nákupu elektřiny a plynu
   Informace o opravě bývalé vlečky na komunikaci 224
   Informace o správním řízení v roce 2014 s uživatelem MS Kolina - Vinaře
   Informace o místním šetření OŽÚ
   Informace o vyjádření odboru ŽP
   Informace o oprávněnosti přístupu k referenčním údajům vedených v základním registru osob
   Informace k žádosti ze dne 2.8.2018
   Informace o registrovaném zdroji podzemní vody
   Informace k pozemkům ZPF Kovářská
   Informace o oprávněnosti přístupu k referenčním údajům vedených v základním registru osob
   Informace o bytovém fondu
   Informace o kontrole Daben a p. Vodičky
   Informace o kontrole k neoprávněnému podnikání
   Informace o investičním plánu v roce 2013
   Informace o investičním plánu v roce 2013
   Informace o pozemku parc. č. 1080, 2277/7 a 1583 v k. ú. Kadaň
   Informace ve věci "Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II 3x250 MWe"
   Informace o úkonech před kontrolou ze dne 3.6.2018
   Informace o úkonech před kontrolou ze dne 23.6.2018
   Informace o auditu pojistné smouvy
   Informace o nájemní smlouvě
   Informace o nákladech na správu bytů, nebytových prostor
   Informace o investičním plánu pro rok 2012
   Informace o řešení problémů s holuby, špačky a dalším ptactvem
   Informace o provádění kontrol
   Informace o řešení bezbariérovosti
   Informace o investíčním plánu v roce 2012
   Informace o způsobu vymáhání daňových nedoplatků
   Informace o vstupu nové obalové společnosti na trh a o spolupráci
   Informace o Turistickém informačním centru
   Informace o "losovačkách"
   Informace o Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek zadané veřejné zakázce
   Informace o získaných dotací za období 2015-2017
   Informace ohledně ochrany pokojného stavu
   Informace o investičních plánech města pro rok 2011
   Informace o konání místního referenda na území města Kadaně
   Informace o místním šetření - odstranění stavby boxů pro koně
   Informace o provedených prací a nákladech v domě čp. 1841-1843
   Informace o výstavbě domu č. p. 1841-1843 v ul. Dvořákova
   Informace o stanovách honebních společenstev
   Informace o poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické zařízení povolené Mi
   Informace o zahájených řízení pro elektrárnu Prunéřov II
   Informace o provedených kontrolách a šetření v honitbě Velký Š pičák
   Informace o platu vedoucích úředníků
   Informace o dopravním značení v k. ú. Poláky
   Informace o šetření ŽÚ v objektu
   Informace o předcházející kontrole
   Informace o podání k užívání pozemků ZPF
   Informace o zákazu podomního prodeje
   Informace o evidenci zemědělských podnikatelů
   Informace o stanicích měřící emise
   Informace o domu č. p. 1841-1843 v ul. Dvořákova
   Informace o příspěvku do rozpočtu města od provozovatele elektrárny Prunéřov
   Informace o právním informačním systému
   Informace o údajích z matriky
   Informace o investičním plánu města
   Informace o parkovacích automatech
   Informace o archivaci datových zpráv
   Informace o softwaru pro vedení spisové služby
   Informace o veřejných zakázkách
   Informace o sázkových hrách a videoterminálech
   Informace o provedených krocích ŽÚ na základě podnětu
   Informace o investičním plánu města
   Informace o správním řízení
   Informace o nájemní smlouvě k honitbě
   Informace o nápadu trestné činnosti
   Informace o sporech o restituce k určitým pozemkům
   Informace o usnesení RM a podkladech
   Informace o počtu vyřízení žádostí o trvalé/dočasné vyjmutí ze ZPF
   Informace z vodoprávního úřadu
   Informace z kontroly ŽÚ
   Informace k provozování pilařského závodu
   Informace o krocích na podnět
   Informace o investičním plánu města
   Informace o jednání bytové komise
   Informace o evidenci šikanozních žádostí o informace
   Informace o žádosti k vyjmutí pozemků ze zeměděleského půdního fondu
   Informace o vyjádřeních poskytnutých Krajskému úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu
   Informace o vyvlastnění
   Informace o využití a stavební řízení budovy "Slovan"
   Informace o zajištění zpracování osobních údajů v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních úda
   Informace o přípisu postoupeném Ministerstvem průmyslu a obchodu
   Informace o kontrole v objektu Tovární 145
   Informace o investiční výstavbě
   Informace o kontrole pod sp. zn. 329/2018/Mal
   Informace o veřejné zakázce
   Informace fakturách za období 2010-2017
   Informace o stavebním povolení
   Informace o zahájení stavebního řízení u provedení rozvodu ústředního topení
   Informace o vymáhání pohledávek
   Informace o projednávání přestupků ohledně umístěných reklamních sdělení na kliku vstupních dveří
   Informace o městském mobiliáři a zeleni
   Informace o řízení o přestupku ve věci nedovoleného užívání pozemků
   Informace o stavebním a územním řízení Elektrárna Tušimice II
   Informace k povrchové vodě Ski areál Klínovec
   Informace k výskytu a lovu zvěře
   Informace k DČOV v Rokli
   Informace k pozemkům
   Informace o oznámení nezeměd. využití zemědělské půdy
   Informace k akciím Severočeské plynárenské
   Informace o přijímání podnětů dle zákona 201/2012 Sb.
   Informace k podání nabídek subjekty
   Informace o nákladech spojené s výkonem státní památkové péče
   Informace o aktivních správcích technické infrastruktury
  Informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Žádost - zveřejňování informace podle zákona o ochraně ovzduší
   Žádost - zveřejňování informace podle zákona o ochraně ovzduší
   Žádost - zveřejňování informace podle zákona o ochraně ovzduší
   Žádost - zveřejňování informace podle zákona o ochraně ovzduší
   Žádost - zveřejňování informace podle zákona o ochraně ovzduší
   Žádost - zveřejňování informace podle zákona o ochraně ovzduší
   Žádost - zveřejňování informace podle zákona o ochraně ovzduší
   Žádost - zveřejňování informace podle zákona o ochraně ovzduší
   Žádost - zveřejňování informace podle zákona o ochraně ovzduší
   Žádost - zveřejňování informace podle zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
 Organizace a služby
  Školy a školská zařízení
   Mateřské školy
    Mateřská škola, ul. Školní
    Mateřská škola Olgy Havlové
    Mateřská škola, ul. Na Podlesí
    Mateřská škola ul. Husova
    Mateřská škola ul. Klášterecká
    Mateřská škola, ul. Žitná
   Základní školy
    Základní škola Kadaň, Na Podlesí
    Základní škola a mateřská škola při nemocnici
    Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská
    Základní škola Rudolfa Koblice
    Základní škola ul.Školní
   Základní umělecká škola Klementa Slavického
   Střední školy
    Střední průmyslová škola stavební a obchodní akademie
    Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace
    Gymnázium
   Dům dětí a mládeže Šuplík
  Organizace města
   Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace
   Sportovní zařízení Kadaň, příspěvková organizace
   Technické služby Kadaň, s.r.o.
   Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
   Městská správa sociálních služeb Kadaň
   Nemocnice Kadaň, s.r.o.
   Kabelová televize Kadaň, a.s.
   Dům dětí a mládeže Šuplík
  Ostatní služby
   Státní okresní archiv
   Úřad práce
   Pohřební služby
   Lékárny
   Nabídky práce Cityportals.cz
   Turistické informační centrum
  MHD
 Aktuality
  Vánoční výzdoba města
  Milostivé léto
  Uzavření komunikace pod železničním viaduktem v ulici Hřbitovní
  Změna termínu úplné uzavírky v ul. Hřbitovní v Kadani
  Uzavírka mostu přes trať v Prunéřově
  Podzimní farmářské trhy v Kadani
  Výběrové řízení na provozovatele restaurace Střelnice
  Den otevřených dveří na kadaňském koupališti
  Omezení provozu na silnici č. II/568 pod železničním viaduktem v ul. Hřbitovní v Kadani
  Termíny plánovaných podzimních setkání 2021
  Sborník příkladů dobré praxe k řešení sociálně vyloučených lokalit
  Hledáme nového šéfredaktora Kadaňských novin
  I v letošním roce bez Císařského dne
  Přehled oprav silnic a mostů v okrese Chomutov
  Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022
  Uzavírka na výjezdu z Kadaně (ul. Chomutovská)
  Jarní farmářské trhy v Kadani
  Seniorská obálka
  Blokové čistění města
  Zápisy do prvních tříd v Kadani
  Kadaň získala ocenění za svůj instagramový účet
  Dezinfekce v prostorách kadaňského domova pro seniory
  Výběrové řízení na nového ředitele Kulturního zařízení Kadaň, p. o.
  Provoz mateřských škol
  Aktuální omezení přehledně
  Farmářské trhy 2021
  Úřad funguje bez omezení
  Zápis dětí do 1.ročníků základních škol pro školní rok 2021/2022
  ZÁKLADNÍ INFORMACE O OČKOVÁNÍ
  Dotace z Programu pro podporu odpadového hospodářství
  Poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2021
  Regenerace a obnova v Rooseveltových sadech
  Termíny svozu bioodpadu
  Omezení agendy řidičských průkazů
  Spuštění provozu na propojce mezi ul. Na Podlesí a ul. Na Průtahu
  Vypnutí vodních herních prvků a veřejných pítek
  Kadaň – zklidnění dopravy, ul. Na Podlesí, 2. etapa
  Zasedání Zastupitelstva města Kadaně - 24.9.2020
  Základní pokyny pro voliče v karanténě
  Vyzvednutí řidičských průkazů a digitálních karet
  Rekonstrukce silnice I/13 u Prunéřova
  Lanové hřiště na sídlišti D
  Oprava komunikace části sídliště D
  Profylaktická akce – vakcinace psů proti vzteklině
  Anketa - Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje
  Výluky na trati 132 Kadaň-Prunéřov – Kadaň – Želina – Hradec u Kadaně
  Termíny plánovaných jarních setkání ČERVEN 2020
  Kadaňská hospůdka - na pomoc našim hospodám
  Doprava Ústeckého kraje - postupný návrat k normálním jízdním řádům
  Doupovská dráha
  Provoz mateřských škol v květnu 2020
  Přihlášení do přípravné třídy na školní rok 2020/2021
  Dezinfekce pro seniory zdarma
  Nový vizuální styl
  Mytí a desinfekce nádob a vybraných přístřešků
  Oprava na silnici I/13 mezi Prunéřovem a Zelenou
  Termíny na velkoobjemový odpad
  Úřední hodiny od 20.dubna 2020
  Zápisy k předškolnímu vzdělávání v Kadani
  Profylaktická akce – vakcinace psů proti vzteklině
  Omezení provozu mateřských škol v Kadani
  Zrušení plánované odstávky elektřiny
  Upozornění - rybářské a lovecké lístky
  Zápisy do prvních tříd v Kadani
  Oprava silnice I/13 u elektrárny Prunéřov
  Upozornění pro podnikatele - realitní zprostředkování
  ČD, a.s. - Informace o plánované výluce SŽDC, s.o. na železniční trati č. 132
  Informace pro dárce krve
  Dotační program na podporu pořízení nádrží na dešťovou vodu
  Přesuny speciálních kontejnerů (textil a elektroodpad)
  Databáze ztracených a nalezených psů
  Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021
  SSE Explo - clonový odstřel
  SSE Explo - clonový odstřel
  ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
  SSE Explo - clonový odstřel
  Zasedání zastupitelstva - přímý přenos
  SSE Explo - clonový odstřel
  Chytré hřiště
  SSE Explo ČR s.r.o. - ohlášení odstřelu v lomu Úhošťany