Mapa webu

Město Kadaň - Úvodní strana
 Město
  Zastupitelstvo města
   Členové zastupitelstva (2022-2026)
   Usnesení zastupitelstva města
   Termíny zasedání zastupitelstva
   Jednací řád zastupitelstva města
   Zastupitelstvo - prezence
   On-line zasedání
   Výbory zastupitelstva
  Rada města
   Členové rady města
   Termíny schůze rady
   Jednací řád rady města
   Usnesení rady města
  Komise rady
  Hospodaření města
   Rozpočet města
   Závěrečné účty města
    Závěrečný účet města za rok 2021
    Závěrečný účet města za rok 2020
    Závěrečný účet města za rok 2019
    Závěrečný účet města za rok 2018
    Závěrečný účet města za rok 2017
   Účetní závěrka města
    Účetní závěrka města za rok 2021
    Účetní závěrka města za rok 2020
    Účetní závěrka města za rok 2019
  Dotační programy města
   Dotace na r. 2024
   Dotace na r. 2023
   Dotace na r. 2022
   Dotace na r. 2021
   Dotace na r. 2020
  Vyhlášky, nařízení a pravidla města
  Příspěvkové organizace a obchodní společností města
  Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
   Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Žatecká 89, Kadaň
   Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Říční 478, Kadaň
   Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - nemovitost Mírové náměstí 64, Kadaň
   Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - nemovitost Jana Švermy 12, Kadaň
   Smlouva o poskytnutí dotace - Marcela Vlčková - Taneční studio M
   Smlouva o poskytnutí dotace - Taneční studio REFLEX, občanské sdružení
   Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Elektrárny Kadaň
   Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Vodní sporty Kadaň
   Poskytnutí dotace - Junák-český skaut, středisko Úhošť Kadaň, z.s.
   Smlouva o poskytnutí dotace - SK Kadaň-hokej z.s.
   Smlouva o poskytnutí dotace - FK TATRAN Kadaň
   Smlouva o poskytnutí dotace - Světlo Kadaň z.s.
   Smlouva o poskytnutí dotace - Rodiče a děti Kadaně, občanské sdružení
   Smlouva o poskytnutí dotace - Biskupství litoměřické
   Smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Kadaň
   Smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub Hockey Club
   Smlouva o poskytnutí dotace - Nemocnice Kadaň, s.r.o.
   Smlouva o poskytnutí dotace - Nemocnice Kadaň, s.r.o.
   Poskytnutí dotace - ZAČÍT SPOLU
   Smlouva o poskytnutí dotace - Občanské sdružení Světlo Kadaň
  Smlouvy nad 50 tis. Kč
  Rozvoj města
   Generel cyklistické dopravy
   Strategický plán Kadaně
   Koncepce rozvoje bydlení
   Energetická politika města Kadaň
   Město pro rodinu
   Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit občanů města Kadaně
   Koncepce sociálního bydlení
   Územní plánování
   Regenerace MPR Kadaň
   Špitálské předměstí
   Komunitní plánování
    Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb na roky 2021 – 2025
    Komunitní plán sociálních, souvisejících a prorodinných služeb na roky 2017 – 2020
    Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb na roky 2012 - 2016
   Povodňový plán ORP města Kadaně
  DSO Cyklostezka Prunéřov – Černovice
   Cyklostezka Prunéřov - Černovice
   Provozní řád Cyklostezky
   DSO veřejné dokumenty
   DSO úřední deska
  Projekty
   Energetická politika města Kadaň
   Rekonstrukce veřejného osvětlení
   Studentské náměstí
    Stávající stav
    Nový stav
    Zpráva ze dne 18.8.2016
    Zpráva ze dne 29.7.2016
    Zpráva ze dne 28.6.2016
    Zpráva ze dne 1.6.2016
    Zpráva ze dne 20.5.2016
    Zpráva ze dne 12.5.2016
    Zpráva ze dne 2.5.2016
    Zpráva ze dne 24.3.2016
    Informace ze dne 16.2.2016
    Zprávy ze dne 10.12.2015
    Informace ze dne 3.12.2015
    Informace ze dne 12.11.2015
    Informace ze dne 3.11.2015
   Regenerace zeleně
   Smetanovy sady
    Smetanovy sady - park
    Revitalizace Smetanových sadů
   Rooseveltovy sady a Sídelní zeleň
    Obnova správní budovy WC v Rooseveltových sadech
    Územní studie parku Roosveltovy sady v Kadani
    Systém sídelní zeleně
   Obnova elektráren v ÚK
   Špitálské předměstí
   Löschnerovo náměstí
   Sociální bydlení
   Audit familyfriendlycommunity
    Všichni občané se mohou zapojit do auditu pro-rodinného klimatu v naší obci
   Sociální začleňování
   Multikulturní Kadaň 2023
   Audit familyfriendlycommunity
   Projekty OPZ +
   Projekty IROP
   Prevence kriminality
   Revitalizace Na Podlesí
   Revitalizace Parkánů
   Studie Úhošťany
   Projekty realizované s podporou EU
    Posílení možnosti separace odpadů v Kadani
    Využití srážkových vod u 3.ZŠ (Sluníčková)
    Nábřeží Maxipsa Fíka
     Nábřeží Maxipsa Fíka - Celek I.
     Nábřeží Maxipsa Fíka - Celek II. Vodní sporty, 1. etapa
     Nábřeží Maxipsa Fíka - Celek III.
    Multufunkční hřiště
    Sportovní víceúčelová hala
    Centrum sociálních služeb Prunéřov
   Třetí svět v Kadani
   Ukrajinci v Kadani
  Talent roku
  Chytrá vinice
  Setkávání s občany
  Městská policie
  Prohlášení o přístupnosti
  Prohlášení o použití cookies a možnosti zamezení použití
  Partnerská města
  Pravidelné akce ve městě
  Fotogalerie
  Webkamery
 Městský úřad
  Internetové rezervace
  Telefonní seznam
  Dokumenty a formuláře
   Odbor vnitřních věcí (OVV)
   Odbor tajemníka úřadu (OTU)
   Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče (ORR)
   Stavební úřad (SÚ)
   Odbor životního prostředí (OŽP)
   Odbor soc. věcí a zdravotnictví (OSVZ)
   Odbor dopravy (OD)
   Odbor ekonomický (EKO)
   Obecní živnostenský úřad (OŽU)
  Úřední deska
  Ztráty a nálezy
  Odbory městského úřadu
   Starosta města
   Místostarosta města
   Odbor tajemníka úřadu
   Odbor ekonomický
   Odbor vnitřních věcí
   Odbor výstavby
    Revitalizace objektu Slovan
     MAAT - Ing. arch. Mária Maninová, IČ 71088148, Slezská 2130/107, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
     PRO-STORY s.r.o., IČ 03642011, Papírnická 2809/10, Východní předměstí, 326 00 Plzeň
     Studio acht, spol. s r.o., IČ 25119966, Za zámečkem 746/3, Jinonice, 158 00 Praha 5
     ABM architekti, s.r.o., IČ 25606026, Masarykovo nábřeží 22, 110 00 Praha 1
     Ing. arch. MgA. Uhlík Petr, IČ 65013301, Seifertova 994/27, 130 00 Praha - Žižkov
   Stavební úřad
   Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče
   Odbor dopravy
   Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
   Obecní živnostenský úřad
   Odbor životního prostředí
    Odpadové hospodářství
    Třídění plastů a papíru do pytlů i do dalších ulic v Kadani
   Jednotka požární ochrany
  Podnikatel
   Datová schránka
   Dotační program pro rok 2022
   Základní informace pro podnikání
   Prodej elektronických cigaret
   Živnostenská kontrola
   Informace obecního živnostenského úřadu o výsledcích kontrol
    Informace obecního živnostenského úřadu o výsledcích kontrol za rok 2022
    Informace obecního živnostenského úřadu o výsledcích kontrol za rok 2021
    Informace obecního živnostenského úřadu o výsledcích kontrol za rok 2020
    Informace obecního živnostenského úřadu o výsledcích kontrol za rok 2019
    Informace obecního živnostenského úřadu o výsledcích kontrol za rok 2018
    Informace obecního živnostenského úřadu o výsledcích kontrol za rok 2017
   Informace pro podnikatele o navýšení rozpočtu na dotační program
  Životní situace - potřebuji vyřídit
  Termíny svatebních obřadů
  Veřejné zakázky
  Výběrová řízení, volná místa
   Výběrové řízení - pracovník odboru SvaZ - sociální pracovník SPOD - doba neurčitá
  Volné byty
  Povinně zveřejňované informace
  Postup při vyřizování žádostí
  Ochrana oznamovatelů - WHISTLEBLOWING
  GDPR - Informace o zpracování osobních údajů
  Správci zeleně v Kadani
  Plán zimní údržby
  Volby
   Oznámení o době a místě konaní volby prezidenta republiky - 2.kolo
   Telefonní spojení pro žádosti o přenosnou urnu
   Prodloužení úředních hodin pracoviště MV v souvislosti s konáním voleb
   Informace pro zvláštní způsoby hlasování (pro voliče v karanténě či izolaci s onemocněním covid-19 v okrese)
   Volba prezidenta České republiky
  Ankety
  Informace o obnově památek
  Územní plánování a mapový portál
  Czechpoint
  E-podatelna
  Výroční zprávy dle zák.106/1999
  Výroční zprávy dle zák. 123/1998
  Žádosti o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb.
   Informace k osobnímu automobilu
   Informace k honitbám - Chbany
   Výběrové řízení - pracovník odboru SvaZ - sociální pracovník Terénního programu - doba neurčitá
   Informace k odebrání týraných zvířat - soudní spory
   Informace k vydaným rozhodnutím - 1.4.2023 - 30.6.2023
   Informace ke stavbám fotovoltaických elektráren o výkonu 5 mW a vyšší
   Informace o fyzické osobě
   Informace k ČOV Loučná pod Klínovcem
   Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému
   Informace k obecně závazné vyhlášce - pyrotechnika
   Informace ke spisu MUKK/42752/2022
   Informace k vydání vyjádření, sdělení, stanovisek, opatření, rozhodnutí vodoprávním úřadem - Loučná pod Klínovcem
   Informace k rozhodnutím o povolení k nakládání s vodami
   Informace v souvislosti s volně pobíhajícími kočkami
   Informace k výzkumným aktivitám - odpadní látky
   Informace k výpisům usnesení zastupitelstva města, znalecké posudky
   Informace k vydávání rozhodnutí, povolení a odstranění stavby pro právnické osoby
   Informace k vydaným rozhodnutím - 1.1.2023 - 31.3.2023
   Informace k vodoprávním řízením - přestupky fyzických a právnických osob
   Informace o podaných žádostech - vrtané studny k.ú. Loučná pod Klínovcem a a Háj u Loučné pod Klínovcem
   Informace k zaslání fotografií vozidla Opel Zafira
   Informace k investičních plánům města pro rok 2023
   Informace k umístění staveb v ochranném pásmu lesa
   Informace k podnětům od Krajské veterinární správy - týrání zvířat
   Informace k pomoci státu Ukrajina
   Informace k parcele č. 765/2 v k.ú. Kovářská
   Žádost o poskytnutí informací o vydaných rozhodnutích od 1.10.2022 do 31.12.2022
   Informace k investičních plánům města pro rok 2023
   Informace k užívání pozemku p.č. 765/2 v k.ú. Kovářská
   Informace k volbě mobilního operátora pro služební mobilní telefony
   Informace ke zpoplatnění vjezdů MHD na autobusový terminál
   Informace k řidičským oprávněním
   Informace k rozhodnutím - stavební úřad - červenec - září 2022
   Informace k rozhodnutím o odstranění stavby
   Informace k vydání výzev na odstranění nepovolených reklamních zařízení
   Informace k vydávání řidičských oprávnění
   Informace k rozhodnutím - stavební úřad - duben - červen 2022
   Informace ke spisu - p.č. 765/2 v k.ú. Kovářská k 21.6.2022
   Informace o poskytnutí zákresu - Kovářská
   Informace ke smlouvě mezi správním orgánem a útulkem
   Informace k udělení souhlasu - dočasné odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
   Informace k řízení o povolení stavby
   Informace k ochraně obyvatelstva
   Informace k rozhodnutím - stavební úřad - k 31.3.2022
   Informace k premiérovi ČR
   Informace k válce na Ukrajině
   Informace na státní zastupitelství
   Informace ke spisu - p.č. 765/2 v k.ú. Kovářská
   Informace k vydanému rozhodnutí - Klášterec nad Ohří
   Informace k vodoprávním řízením
   Informace k poskytnutí rozhodnutí - p.č. 410/27 v k.ú. Loučná pod Klínovcem
   Informace k přehledu odměn ředitelů příspěvkových organizací a komisí
   Informace k poskytnutým dotacím a fakturám
   Informace k vydaným rozhodnutím odboru RR, ÚP a PP - Loučná pod Klínovcem
   Informace k investičních plánům města pro rok 2022
   Informace k rozhodnutím - stavební úřad - k 31.12.2021
   Informace k poskytnutí výsledku měření jakosti a množství vypouštěných vod
   Informace k poskytnutí souhlasného rozhodnutí - Loučná pod Klínovcem
   Informace k soupisu spisu ŽP/48/2020/Slav - od 30.7.2021
   Informace k anonymizovaným rozhodnutím - odbor dopravy
   Informace k rozhodnutím - stavební úřad - k 30.9.2021
   Informace k personálním záležitostem - paní Andrésová
   Informace k rozhodnutí o vypouštění odpadních vod - Hradiště
   Informace k vydanému rozhodnutí - vypouštění odpadních vod - Hradiště
   Informace k vydaným rozhodnutím odboru RR, ÚP a PP - obec Kryštofovy Hamry
   Informace k projektu z dotačních oblastí Spravedlivá transformace a Modernizační fond
   Informace k veřejným stavebním zakázkám
   Informace k odpadkovým košům
   Informace - zástupci veřejné moci
   Informace ke spisu ŽP/48/2020/Slav - od 14_6_2021
   Informace k vydanému rozhodnutí - čistírna odpadních vod - Háj u Loučné pod Klínovcem
   Informace k poskytnutí dokladů - přezkum Smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na činnost
   Informace k rozhodnutím - stavební úřad - stavby skleníků Tušimice
   Informace k rozhodnutím - stavební úřad - duben - červen 2021
   Informace k loveckým lístkům 2010 - 2020
   Informace o poskytnutí vydaných rozhodnutí
   Informace o přehledu správního spisu
   Informace k mezinárodním otázkám
   Informace o poskytnutí závazného stanoviska - Louchov
   Informace k přehledu odměn ředitelů příspěvkových organizací
   Informace k dotačnímu programu ŽÚ
   Informace k poskytnutí informací k pozemku p.č. 376/24 v k.ú. Tušimice
   Informace k dotaci na podporu podnikání
   Informace o přehledu aktuálního spisu
   Informace k rozhodnutím - stavební úřad
   Informace ke zdravotnímu stavu koně a k dotacím na podporu podnikání
   Informace k k rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace
   Informace k veřejným zakázkám města Kadaně
   Informace k investičním plánům města na rok 2021
   Informace ke spisu ŽP/48/2020/Slav - prodloužení lhůty
   Informace k zápůjčce pozemku
   Informace k vyúčtování - Vysmáté léto 2019
   Informace k vyúčtování - festival pÁRTy
   Informace k účelové dotaci
   Informace k poskytnutí názvu Nového Původce
   Informace k záboru - akce Vysmáté léto 2019
   Informace k odpadům
   Informace k územnímu plánu Radonice
   Informace k veřejným zakázkám
   Informace k soupisu spisu ŽP/48/2020/Slav
   Informace k loveckým lístkům
   Informace k rozhodnutím - stavební úřad
   Informace k obecné závazné vyhlášce č.5/2019, č. 3/2012
   Informace k přezkumu - k. ú. Kovářská
   Informace ke smlouvám - Město Kadaň - TJ Vodní sporty Kadaň
   Informace k rozhodnutím - stavební úřad
   Informace k veřejné zakázce - Zpracování auditu a implementace výstupů z auditu v souvislosti s GDPR
   Informace o poskytnutí zvukového záznamu ze Zastupitelstva města Kadaně
   Informace k poskytnutí spisu ŽP/48/2020/Slav
   Informace ke sběru tříděného odpadu
   29 2020 106 OŽP
   28 2020 106 OŽP
   Informace k územnímu a stavebnímu řízení dle stavebního zákona
   Informace k soupisu spisu PŘ/KRA/54/2020
   Informace ke sklepnímu prostoru objektu č.p. 7 v Klášterci nad Ohří
   Informace k místní úpravě provozu
   Informace k odpadům - Skládka Tušimice
   Informace k hodnocení projektů
   Informace k územnímu plánu města Kadaň
   Informace o přestupku na úseku stavebního řádu
   Informace o přehledu spisu
   Informace k soupisu spisu - k. ú. Kovářská
   Informace k subjektu Skládka Tušimice, a.s. - doplnění
   Informace o autoškolách
   Informace o úřednících
   Informace o MHD v Kadani
   Informace o zaměstnancích úřadu
   Informace k subjektu Skládka Tušimice, a.s.
   Informace o úpravě provozu na pozemní komunikaci - ulice Tovární, Kovářská
   Informace o počtu podání
   Informace o Sportovním klubu Kadaň
   Informace k meditaci v činnosti OSPOD
   Informace o úpravě provozu na pozemní komunikaci - ulice Tovární, Kovářská
   Informace k akci zklidnění dopravy v ulici Na Podlesí, Kadaň
   Informace o poskytnutí záznamů o šetření ve věci nedovoleného užívání pozemků v k.ú. Kovářská
   Informace o poskytnutí oznámení o využití půdy v k.ú. Kovářská
   Informace o investičních plánech města
   Informace o investičních akcích města
   Informace o krocích ŽÚ k provozu pily v Kovářské
   Informace o opravě bývalé vlečky na komunikaci 224
   Informace o správním řízení v roce 2014 s uživatelem MS Kolina - Vinaře
   Informace o místním šetření OŽÚ
   Informace o vyjádření odboru ŽP
   Informace o oprávněnosti přístupu k referenčním údajům vedených v základním registru osob
   Informace o registrovaném zdroji podzemní vody
   Informace k pozemkům ZPF Kovářská
   Informace o oprávněnosti přístupu k referenčním údajům vedených v základním registru osob
   Informace o bytovém fondu
   Informace o kontrole Daben a p. Vodičky
   Informace o kontrole k neoprávněnému podnikání
   Informace o úkonech před kontrolou ze dne 3.6.2018
   Informace o úkonech před kontrolou ze dne 23.6.2018
   Informace o řešení problémů s holuby, špačky a dalším ptactvem
   Informace o provádění kontrol
   Informace o způsobu vymáhání daňových nedoplatků
   Informace o vstupu nové obalové společnosti na trh a o spolupráci
   Informace o Turistickém informačním centru
   Informace o "losovačkách"
   Informace o Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek zadané veřejné zakázce
   Informace o získaných dotací za období 2015-2017
   Informace ohledně ochrany pokojného stavu
   Informace o místním šetření - odstranění stavby boxů pro koně
   Informace o provedených prací a nákladech v domě čp. 1841-1843
   Informace o výstavbě domu č. p. 1841-1843 v ul. Dvořákova
   Informace o stanovách honebních společenstev
   Informace o dopravním značení v k. ú. Poláky
   Informace o šetření ŽÚ v objektu
   Informace o předcházející kontrole
   Informace o podání k užívání pozemků ZPF
   Informace o zákazu podomního prodeje
   Informace o evidenci zemědělských podnikatelů
   Informace o stanicích měřící emise
   Informace o příspěvku do rozpočtu města od provozovatele elektrárny Prunéřov
   Informace o právním informačním systému
   Informace o údajích z matriky
   Informace o parkovacích automatech
   Informace o archivaci datových zpráv
   Informace o softwaru pro vedení spisové služby
   Informace o veřejných zakázkách
   Informace o sázkových hrách a videoterminálech
   Informace o provedených krocích ŽÚ na základě podnětu
   Informace o správním řízení
   Informace o nájemní smlouvě k honitbě
   Informace o nápadu trestné činnosti
   Informace o sporech o restituce k určitým pozemkům
   Informace o usnesení RM a podkladech
   Informace z vodoprávního úřadu
   Informace z kontroly ŽÚ
   Informace k provozování pilařského závodu
   Informace o krocích na podnět
   Informace o jednání bytové komise
   Informace o evidenci šikanozních žádostí o informace
   Informace o vyjádřeních poskytnutých Krajskému úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu
   Informace o vyvlastnění
   Informace o využití a stavební řízení budovy "Slovan"
   Informace o přípisu postoupeném Ministerstvem průmyslu a obchodu
   Informace o kontrole v objektu Tovární 145
   Informace o investiční výstavbě
   Informace o kontrole pod sp. zn. 329/2018/Mal
   Informace o veřejné zakázce
   Informace fakturách za období 2010-2017
   Informace o stavebním povolení
   Informace o zahájení stavebního řízení u provedení rozvodu ústředního topení
   Informace o vymáhání pohledávek
   Informace o projednávání přestupků ohledně umístěných reklamních sdělení na kliku vstupních dveří
   Informace o městském mobiliáři a zeleni
   Informace o řízení o přestupku ve věci nedovoleného užívání pozemků
   Informace k povrchové vodě Ski areál Klínovec
   Informace k výskytu a lovu zvěře
   Informace k DČOV v Rokli
   Informace k pozemkům
   Informace o oznámení nezeměd. využití zemědělské půdy
   Informace k akciím Severočeské plynárenské
  Žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 123/1998 Sb
   Informace o výsledcích sčítání zvěře v roce 2022
   Informace o jarních kmenových stavech a lovu zvěře
   Informace k vodoprávním řízením
  Informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Žádost - zveřejňování informace podle zákona o ochraně ovzduší
   Žádost - zveřejňování informace podle zákona o ochraně ovzduší
   Žádost - zveřejňování informace podle zákona o ochraně ovzduší
   Žádost - zveřejňování informace podle zákona o ochraně ovzduší
   Žádost - zveřejňování informace podle zákona o ochraně ovzduší
   Žádost - zveřejňování informace podle zákona o ochraně ovzduší
   Žádost - zveřejňování informace podle zákona o ochraně ovzduší
   Žádost - zveřejňování informace podle zákona o ochraně ovzduší
   Žádost - zveřejňování informace podle zákona o ochraně ovzduší
   Žádost - zveřejňování informace podle zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
   Vydání závazného stanoviska - informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší
 Organizace a služby
  Školy a školská zařízení
   Mateřské školy
    Mateřská škola, ul. Školní
    Mateřská škola Olgy Havlové
    Mateřská škola, ul. Na Podlesí
    Mateřská škola ul. Husova
    Mateřská škola ul. Klášterecká
    Mateřská škola, ul. Žitná
   Základní školy
    Základní škola Kadaň, Na Podlesí
    Základní škola a mateřská škola při nemocnici
    Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská
    Základní škola Rudolfa Koblice
    Základní škola ul.Školní
   Základní umělecká škola Klementa Slavického
   Střední školy
    Střední průmyslová škola stavební a obchodní akademie
    Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace
    Gymnázium
   Dům dětí a mládeže Šuplík
  Organizace města
   Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace
   Sportovní zařízení Kadaň, příspěvková organizace
   Technické služby Kadaň, s.r.o.
   Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
   Městská správa sociálních služeb Kadaň
   Nemocnice Kadaň, s.r.o.
   Kabelová televize Kadaň, a.s.
   Dům dětí a mládeže Šuplík
  Ostatní služby
   Státní okresní archiv
   Úřad práce
   Pohřební služby
   Lékárny
   Nabídky práce Cityportals.cz
   Turistické informační centrum
  MHD
 Aktuality
  Stavební práce v ul. 5. května
  Setkávání s obyvateli sídlišť
  Podnikni to!
  6. Výzva kotlíkových dotací v Ústeckém kraji
  Výstavba okružní křižovatky na silnici č. I/13
  Informace pro řidiče dodávek nad 1,8 tuny
  Opravy poškozených úseků komunikací
  Výkopové práce v ul. Tyršova
  Omezení silničního provozu přes hráz Nechranické přehrady
  Rekonstrukce plynovodu v ulicích 1. Máje a Školní
  Termíny Farmářských trhů v roce 2023
  Výkopové práce pro Kabelovou televizi Kadaň, a.s.
  Změna jízdního řádu na železnici od 11.12.2022
  Výkopové práce na sídlišti C
  Jednorázový příspěvek 5 000,- Kč na dítě
  Oprava silnice I/13 v úseku Místo – Zelená na Chomutovsku
  Jednorázová dotace z rozpočtu Města Kadaně pro začínající podnikatele a na vytvoření nového pracovní
  Stipendijní program Města Kadaň pro akademický rok 2022/2023
  Poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro II. pololetí 2022
  Informace o rekonstrukci vodovodního řádu v ulicích města
  Uprchlíci z Ukrajiny
  Допомога громадянам України - Help to the citizens of Ukraine - Pomoc občanům Ukrajiny
  Dotace z Programu pro podporu odpadového hospodářství
  Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou dodávek energií
  Vánoční výzdoba města
  Milostivé léto
  Uzavření komunikace pod železničním viaduktem v ulici Hřbitovní
  Změna termínu úplné uzavírky v ul. Hřbitovní v Kadani
  Uzavírka mostu přes trať v Prunéřově
  Podzimní farmářské trhy v Kadani
  Výběrové řízení na provozovatele restaurace Střelnice
  Den otevřených dveří na kadaňském koupališti
  Omezení provozu na silnici č. II/568 pod železničním viaduktem v ul. Hřbitovní v Kadani
  Termíny plánovaných podzimních setkání 2021
  Sborník příkladů dobré praxe k řešení sociálně vyloučených lokalit
  Hledáme nového šéfredaktora Kadaňských novin
  I v letošním roce bez Císařského dne
  Přehled oprav silnic a mostů v okrese Chomutov
  Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022
  Uzavírka na výjezdu z Kadaně (ul. Chomutovská)
  Jarní farmářské trhy v Kadani
  Seniorská obálka
  Kadaň získala ocenění za svůj instagramový účet
  Dezinfekce v prostorách kadaňského domova pro seniory
  Výběrové řízení na nového ředitele Kulturního zařízení Kadaň, p. o.
  Provoz mateřských škol
  Aktuální omezení přehledně
  Farmářské trhy 2022
  Úřad funguje bez omezení
  ZÁKLADNÍ INFORMACE O OČKOVÁNÍ
  Dotace z Programu pro podporu odpadového hospodářství
  Poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2021
  Regenerace a obnova v Rooseveltových sadech
  Termíny svozu bioodpadu
  Omezení agendy řidičských průkazů
  Spuštění provozu na propojce mezi ul. Na Podlesí a ul. Na Průtahu
  Vypnutí vodních herních prvků a veřejných pítek
  Kadaň – zklidnění dopravy, ul. Na Podlesí, 2. etapa
  Zasedání Zastupitelstva města Kadaně - 24.9.2020
  Základní pokyny pro voliče v karanténě
  Vyzvednutí řidičských průkazů a digitálních karet
  Rekonstrukce silnice I/13 u Prunéřova
  Lanové hřiště na sídlišti D
  Oprava komunikace části sídliště D
  Profylaktická akce – vakcinace psů proti vzteklině
  Anketa - Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje
  Výluky na trati 132 Kadaň-Prunéřov – Kadaň – Želina – Hradec u Kadaně
  Termíny plánovaných jarních setkání ČERVEN 2020
  Kadaňská hospůdka - na pomoc našim hospodám
  Doprava Ústeckého kraje - postupný návrat k normálním jízdním řádům
  Doupovská dráha
  Provoz mateřských škol v květnu 2020
  Přihlášení do přípravné třídy na školní rok 2020/2021
  Dezinfekce pro seniory zdarma
  Nový vizuální styl
  Mytí a desinfekce nádob a vybraných přístřešků
  Oprava na silnici I/13 mezi Prunéřovem a Zelenou
  Termíny na velkoobjemový odpad
  Úřední hodiny od 20.dubna 2020
  Zápisy k předškolnímu vzdělávání v Kadani
  Profylaktická akce – vakcinace psů proti vzteklině
  Omezení provozu mateřských škol v Kadani
  Zrušení plánované odstávky elektřiny
  Upozornění - rybářské a lovecké lístky
  Zápisy do prvních tříd v Kadani
  Oprava silnice I/13 u elektrárny Prunéřov
  Upozornění pro podnikatele - realitní zprostředkování
  ČD, a.s. - Informace o plánované výluce SŽDC, s.o. na železniční trati č. 132
  Informace pro dárce krve
  Dotační program na podporu pořízení nádrží na dešťovou vodu
  Přesuny speciálních kontejnerů (textil a elektroodpad)
  Databáze ztracených a nalezených psů
  Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021
  SSE Explo - clonový odstřel
  SSE Explo - clonový odstřel
  ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
  SSE Explo - clonový odstřel
  Zasedání zastupitelstva - přímý přenos
  SSE Explo - clonový odstřel
  Chytré hřiště
  SSE Explo ČR s.r.o. - ohlášení odstřelu v lomu Úhošťany
load