Životní situace - potřebuji vyřídit

Cestovní doklady

Cestovní pasy se vydávají s územní platností do všech států světa. Cestovní doklad standard s biometrickými prvky (CDBP) se vydává ve lhůtě 30 dnů. Platí deset let, u dětí do 15 let platí pět let. Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů a v pracovních dnech i ve lhůtě do 24 hodin. Vždy se jedná o cestovní doklad se strojově čitelnými údaji a nosičem biometrickými údajů.

Přihlášení k trvalému pobytu

Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním příp. orientačním.

Vydání občanského průkazu (OP)

Občanský průkaz je doklad, který je povinen mít každý občan České republiky s trvalým pobytem na území České republiky a dovršil věku 15 let. OP může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Zrušení trvalého pobytu

Zrušení trvalého pobytu - občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území.
load