Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Nepříznivá sociální situace, ohrožení sociálním vyloučením, sociální poradenství

Poskytování odborného sociálního poradenství a sociální pomoci osobám, které potřebují řešit svou nepříznivou sociální situaci.

Podmínky a postup řešení:

Bezplatné individuální sociální poradenství jednotlivcům či rodinám, které si neví rady a zažívají obtížné či nepříznivé životní situace. Hlavním úkolem sociální práce je předcházet selhání a pomoci klientovi vymanit se z nepříznivé situace, pokud se v ní ocitne:
- ztráta zaměstnání a materiální problémy
- nízký příjem, zadlužení
- ztráta přístřeší, neadekvátní nebo nejisté bydlení
- hrozba sociálního vyloučení v důsledku stáří, zdravotního postižení, duševního onemocnění, nemoci,
- závislost na péči jiné osoby
- rizikový způsob života - zneužívání alkoholu, prostituce, závislost na hracích automatech, trestná činnost, apod.
- oběť agrese, trestné činnosti a domácího násilí.

Příklad komplexní sociální práce:
- provádí sociální práci s klientem zaměřenou na jeho změnu,
- navrhuje ve spolupráci s klientem řešení východiska ze situace a pomáhá mu ji řešit,
- z každé schůzky je sepsán písemný záznam, do osobního spisu může klient nahlížet,
- provádí depistáže – vyhledávání osob, které by mohly být ohroženy sociálním vyloučením,
- provádí sociální šetření v rámci výkonu agendy sociální práce na obci,
- spolupracuje s dalšími státními, samosprávnými či neziskovými institucemi (př. Úřad práce ČR, orgán sociálně právní ochrany dětí, poskytovatelé sociálních služeb),
- dodržuje etické zásady sociálního pracovníka a zachovává mlčenlivost o všech osobních údajích klienta.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobním jednáním s pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Kadani.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Kde nás najdete
  Městský úřad Kadaň, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Jana Roháče 1381, 1. patro, kancelář dv. č. 29.
  Kancelář terénních sociálních pracovníků v Kadani, ul. Husova 1667 a v Prunéřově 377.

  Úřední hodiny
  Pondělí a středa 8:00 – 11:30; 12:30 – 17:00 hodin
  Úterý, čtvrtek, pátek - v těchto dnech je vhodné se na schůzce domluvit předem telefonicky. Pracovníci bývají v terénu, mimo kancelář.

  Pracovníci
  Ing. Denisa Handlová, kancelář dv. č. 29,
  tel.: 474 319 660, 720 996 318, e-mail: denisa.handlova@mesto-kadan.cz
  Petr Talpa, DiS., kancelář dv.č. 29,
  Tel.: 474 319 660, 601 391 409, e-mail: petr.talpa@mesto-kadan.cz
  Mgr. Anita Petrušová, kancelář v budově ul. Husova 1667-Terénní programy Kadaň
  Tel.: 720 995 928, 725 819 538, e-mail: anita.petrusova@hotmail.com
  Miroslav Ujváry, DiS., kancelář v budově ul. Husova 1667-Terénní programy Kadaň
  Tel.: 725 415 811, 725 819 538, e-mail: miroslav.ujvary@email.cz
  Hana Vaněčková, DiS., kancelář v Prunéřově 377-Terénní programy Kadaň
  Tel.: 725 415 092, 727 945 002, e-mail: hana.vaneckova@hotmail.cz
  Jaroslava Volhejnová, kancelář v Prunéřově 377-Terénní programy Kadaň
  Tel.: 725 415 833, 727 945 002, e-mail: volhejnova.jaroslava@gmail.com

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádné.


Formuláře:

 • Žádné.

Správní a jiné poplatky:

Žádné.


Lhůty pro vyřízení:

Nejsou stanoveny.

Další informace:

 • Žadatel může navštívit sociální pracovníky obce na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kadaň. Také je možná emailová a telefonická komunikace.
  Se sociálními pracovníky probere svoji situaci a aktivně se podílí na hledání východisek.

  Jedná se o sociální práci:
  - pomoc při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popřípadě při výběru vhodné sociální služby (pečovatelská služba, azylové domy, domovy pro seniory, apod.),
  - řešení problému souvisejícího se ztrátou nebo s rizikem ztráty bydlení,
  - poskytování poradenství v návaznosti na jednotlivé dávky systému (dávky důchodového a nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením),
  - pomoc při vyplňováním žádostí o různé dávky a při vyřizování osobních dokladů,
  - pomoc při hledáním či udržením zaměstnání,
  - asistence při nácviku zvládání sociálních i praktických dovedností (hospodaření s finančními prostředky aj.),
  - pomoc při řešení finančních problémů (sjednávání splátkového kalendáře aj.),
  - poskytování kontaktů a zprostředkovávání jednání s dalšími organizacemi.

  Sociální pracovník v případě potřeby doporučí vhodnou sociální službu, se kterou by bylo možné dále spolupracovat a řešit nepříznivou sociální situaci.

  Je nutná aktivní spolupráce žadatele se sociálním pracovníkem, plnění společně stanovené práce.

Datum poslední aktualizace: 8.2.2021

load