Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Sociální služby pro rodinu

Krizový byt – byt spravovaný Správou městských bytů – poskytuje pobytovou službu na
přechodnou dobu matce (otci) s dětmi, kteří se ocitli v krizové sociální situaci, spojené se
ztrátou bydlení (např. osoby týrané, oběti domácího násilí) a osobám, které se ocitly v akutní krizi.
Krizový byt umožňuje poskytnout pobytovou službu na přechodnou dobu.

Podmínky a postup řešení:

Cílová skupina: – osoby s nezletilými dětmi v nouzi, v nepříznivé sociální situaci; – osoby, které se ocitly v akutní krizi. 

Kapacita: – maximálně 4 osoby (bytová jednotka 2 + 0 s vlastním sociálním zařízením a kuchyňským koutem) – 1 dospělý a 3 děti. 

Umístění určuje kompetentní pracovník Správy městských bytů, který sepíše s ubytovanými smlouvu, vydá klíče od krizového bytu a provede ubytování.

Ubytování se poskytuje na dobu 7 dní (v odůvodněných případech může být prodlouženo). 

Datum poslední aktualizace: 8.2.2021