Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Sociální kurátor pro dospělé

Poskytování odborného sociálního poradenství a sociální pomoci osobám, které potřebují řešit svou nepříznivou sociální situaci.
Sociální kurátor pro dospělé pomáhá zejména v případě, kdy je osoba ohrožena sociálním vyloučením - neuspokojivé sociální zázemí, nedostatek finančních prostředků.
Jedná se o tyto situace:
- po propuštění z výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody
- po ukončení léčby chorobných závislostí a propuštění ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti.
- po propuštění ze školských zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech.
- kdy nejsou uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že dotyčná osoba je osobou bez přístřeší.
- kdy práva a zájmy osoby jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Zletilý, svéprávný občan České republiky nebo cizinec s povolením k trvalému pobytu na území ČR.

Podmínky a postup řešení:

Sociální kurátor je schopen pomoci řešit všechny typy sociálních problémů a událostí. Při své činnosti využívá spolupráce s jinými správními orgány a institucemi, poskytovateli sociálních a zdravotnických služeb, využívá znalosti místních ubytovacích služeb, o službách poradenství v oblasti ekonomické a právní.

Žadatelem je každý, kdo chce řešit svoji nepříznivou sociální situaci. Podmínkou je osobní návštěva sociálního kurátora pro dospělé. Při osobním jednání žadatel sdělí své představy o řešení a aktivně se podílí na jejich uskutečnění. Zahájit spolupráci se sociálním kurátorem je možné už před propuštěním ze zařízení, kde je osoba umístěna, a to písemně.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobně nebo telefonicky na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Kadani. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Kadaň, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Jana Roháče 1381, 1. patro, kancelář dv. č. 29.

  Úřední hodiny
  Pondělí a středa 8:00 – 11:30; 12:30 – 17:00 hodin
  Úterý, čtvrtek, pátek - v těchto dnech je vhodné se na schůzce domluvit předem telefonicky. Pracovníci bývají v terénu, mimo kancelář.

  Pracovník:
  Bc Martin Sladký, kancelář dv. č. 29,
  tel.: 474 319 657, 702 200 035, e-mail: martin.sladky@mesto-kadan.cz

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Občanský průkaz.


Formuláře:

 • Žádné.

Správní a jiné poplatky:

Žádné.


Lhůty pro vyřízení:

Nejsou stanoveny.

Datum poslední aktualizace: 8.2.2021