Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Sociální pohřeb

Žádost o vypravení sociálního pohřbu podávají nejčastěji zdravotnická zařízení, případně jiné fyzické nebo právnické osoby.
Obec obdrží oznámení o úmrtí od právnické nebo fyzické osoby, která nemůže zajistit pohřbení ze závažných osobních důvodů. Pohřbení pak zajišťuje obec, na jejímž území k úmrtí došlo. Obec následně provede ve spolupráci s pohřební službou úkony nutné k zařízení pohřbu. Snahou obce je poskytnout poradenství příbuzným a informace, které se týkají dědického řízení a vysvětlit povinnosti dědiců vůči obci, jako vypraviteli pohřbu.

Podmínky a postup řešení:

Pohřeb je vypraven osobě, která zemřela na území obce. Urnu je možné si vyzvednout po uhrazení pohřbu. Sociální pohřeb probíhá jako pohřeb bez obřadu. 


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Kde nás najdete
  Městský úřad Kadaň, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Jana Roháče 1381, 1. patro, kancelář dv. č. 28.

  Úřední hodiny
  Pondělí a středa 8:00 – 11:30; 12:30 – 17:00 hodin
  Úterý, čtvrtek, pátek - v těchto dnech je vhodné se na schůzce domluvit předem telefonicky. Pracovníci bývají v terénu, mimo kancelář.

  Pracovníci
  Mgr. Lenka Vaic, kancelář dv. č. 28,
  tel.: 474 319 686, 702 203 450, e-mail: lenka.vaic@mesto-kadan.cz

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Platný občanský průkaz. Doklady související s úmrtím dotyčné osoby (list o prohlídce mrtvého, usnesení notáře o dědickém řízení).


Formuláře:

 • Žádné.

Správní a jiné poplatky:

Pokud je po ukončení dědického řízení po zemřelém určen dědic, je povinen uhradit obci v souladu s ust. § 1701 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, náklady pohřbu.


Datum poslední aktualizace: 8.2.2021